Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Vertiv Liebert GXT4 5000VA 0813829016530

Vertiv Liebert GXT4 5000VA 0813829016530

Kod: 836341

10 118,50 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 2 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Liebert®, GXT4™, UPS 5 kVA

Inteligentna, niezawodna ochrona za pomocą, zasilacza UPS

Zasilacz UPS Liebert®, GXT4™, speł,nia zapotrzebowanie na wyż,szą, moc przy niewielkiej przestrzeni. Zasilacz UPS Liebert GXT4 jest zaprojektowany jako wolnostoją,cy lub do montaż,u w szafie rack. Wyró,ż,nia się, on niewielkimi rozmiarami oraz posiada obracany wyś,wietlacz LCD , i funkcję, aktywnego trybu ECO.
 ,
Liebert GXT4 10 kVA RT to jednofazowy zasilacz UPS , wykorzystują,cy technologię, podwó,jnej konwersji on-line, co sprawia, ż,e doskonale zabezpiecza obcią,ż,enia IT o kluczowym znaczeniu, jak VoIP i PoE, wymagają,ce cią,gł,ego zasilania napię,ciem przemiennym o wysokich parametrach na ograniczonej przestrzeni.

Posiada , wewnę,trzne automatyczne i rę,czne obejś,cie konserwacyjne, co oznacza, ż,e podczas konserwacji systemu lub w przypadku awarii UPS zasilanie nadal jest dostarczane do obcią,ż,enia, gwarantują,c nieprzerwane dział,anie obcią,ż,eń, o znaczeniu krytycznym.

Zasilacz Liebert GXT4 jest dostarczany z wbudowanymi akumulatorami, któ,re zapewniają, czas dział,ania potrzebny do bezpiecznego wył,ą,czenia systemu, jednocześ,nie oferują,c dodatkową, korzyś,ć, w postaci dł,uż,szego czasu autonomii dzię,ki zewnę,trznym szafom akumulatorowym.

Link do instrukcji obsł,ugi: http://www.emersonnetworkpower.com/documentation/en-US/Products/ACPower/RackmountUPS/Documents/SLI-23197.pdf

Architektura UPS-aon-line double conversion
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Liczba akumulatorów20
Napięcie12 V
Pojemność akumulatora5 Ah
Czas ładowania5 h
Typ obudowyRack
Funkcje specjalne

- Obracany wyś,wietlacz LCD w wielu wersjach ję,zykowych
- Aktywny tryb ECO
- Zdolnoś,ć, konwersji czę,stotliwoś,ci
- Moż,liwoś,ć, montaż,u w szafie lub w wersji wolnostoją,cej
- Dostę,pny port komunikacyjny Liebert IntelliSlot
- Wbudowane styki sygnał,owe
- Awaryjne wył,ą,czenie zasilania (EPO)
- Wydł,uż,ony czas dostę,pnoś,ci
- Niewielka i elastyczna konstrukcja Rack/Tower
- Moż,liwoś,c wymiany akumulatora podczas pracy urzą,dzenia
- Wspó,ł,czynnik mocy 0.9
- Wbudowane obejś,cie konserwacyjne
- Wiele opcji wyjś,ć,
- Kompatybilnoś,ć, z LIFE

Oprogramowanie0
Porty zasilania we.Terminal
Porty zasilania wy.1 x Terminal
Złącza1 x USB (Type B)
Wymagania środowiskowe

- Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni C
- Wilgotnoś,ć, otoczenia pracy: 0 - 95% (bez kondensacji)
- Wysokoś,ć,: do 1000 m (25 stopni C)
- Hał,as: <,50 dBA (1 m odległ,oś,ci)

Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

430 x 574 x 217 mm

Waga60 kg
Pozostałe parametry

- Wejś,cie AC: Napię,cie: 176 - 280 VAC 40-70Hz Auto Sensing
- Wejś,cie: Hardwired input (PD2-CE6HDWRMBS)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 836341
Producent Vertiv
Kod producenta GXT4-5000RT230E
EAN 813829016639
Strona www Nie dotyczy
Recenzje