Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Vertiv Liebert GXT3 10kVA TOWER UPS GXT3-10000T230

Vertiv Liebert GXT3 10kVA TOWER UPS GXT3-10000T230

Kod: 833806

18 319,30 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Liebert GXT3 zapewnia wię,kszą, moc w zastosowaniach wymagają,cych niewielkiej przestrzeni. Urzą,dzenie o mocy 10 000 VA pracuje w trybie on-line i wyposaż,one jest w bypass konserwacyjny i baterie wewnę,trzne z moż,liwoś,cią, wydł,uż,enia czasu podtrzymania za pomocą, zewnę,trznych moduł,ó,w baterii.

Liebert GXT3 T230 jest wersją, standardową,, bez wewnę,trznego transformatora, umoż,liwiają,cą, pracę, w konfi guracjach 1/1 lub 3/1, co zapewnia wię,kszą, elastycznoś,ć,. Mogą, być, wyposaż,one w peł,ną, izolację, galwaniczną,. Liebert GXT3 wyposaż,ony jest w szereg opcji komunikacyjnych, dzię,ki czemu udostę,pnia elastyczne funkcje monitorowania i sterowania.

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Liczba akumulatorów20
Napięcie12 V
Czas ładowania3 h
Typ obudowyTower
Funkcje specjalne

- Obsł,uga zewnę,trznych moduł,ó,w baterii
- Bypass konserwacyjny
- Elastyczne funkcje monitorowania i sterowania
- Duż,o opcji komunikacyjnych

Oprogramowanie0
Porty zasilania we.Terminal
Porty zasilania wy.1 x Terminal
Złącza1 x USB 2.0
Wymagania środowiskowe

- Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni C
- Temperatura przechowywania: od -15 do 50 stopni C
- Wilgotnoś,ć, wzglę,dna: od 0 do 95% (bez kondensacji)
- Wysokoś,ć,: do 1000 m
- Poziom hał,asu: <, 55 dBA

Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

- Szerokoś,ć,: 300 mm
- Gł,ę,bokoś,ć,: 675 mm
- Wysokoś,ć,: 800 mm

Waga105 kg
Pozostałe parametry

- Zakres napię,cia bez rozł,adowania baterii: 176-280V AC (wersja 1/1), 304-485V (wersja 3/1)
- 50/60Hz (Automatyczna detekcja)
- Napię,cie wyjś,ciowe: 220/230/240V AC
- Kształ,t napię,cia wyjś,ciowego: sinusoida

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 833806
Producent Vertiv
Kod producenta GXT3-10000T230
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje