Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Edimax PoE Splitter Gigabit (802.3af)

Edimax PoE Splitter Gigabit (802.3af)

Kod: 618688

83,09 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

GP-101SF to gigabitowy splitter PoE, umoż,liwiają,cy za pomocą, jednego przewodu Ethernetowego jednoczesne przesył,anie danych i zasilania do urzą,dzeń,, któ,re nie są, zgodne z PoE, np. kamer sieciowych lub bezprzewodowych punktó,w dostę,pu. Dzię,ki czemu GP-101SF jest idealnym rozwią,zaniem w miejscach, gdzie nie jest moż,liwe doprowadzenie dodatkowej linii energetycznej. Splitter pozwala jednocześ,nie przesył,ać, dane z prę,dkoś,cią, do 1Gb/s na odległ,oś,ć, do 100 metró,w i zasilać, urzą,dzenia zasilane napię,ciem 5V, 9V lub 12V. GP-101SF jest ł,atwy w instalacji, któ,ra nie wymaga ż,adnych narzę,dzi czy oprogramowania. Urzą,dzenie zapewnia duż,ą, niezawodnoś,ć, i swobodę, w planowaniu sieci, a takż,e pozwala zredukować, koszty instalacji.

Porty wyjścia1 x Ethernet
Funkcje specjalne0
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

60 x 60 x 25mm

Waga60 g
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 618688
Producent Edimax
Kod producenta GP-101SF
EAN 4717964700346
Strona www http://www.edimax.pl
Recenzje