Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Edimax EW-7711UMn USB Adpt 150N USB 1T1R

Edimax EW-7711UMn USB Adpt 150N USB 1T1R

Kod: 642974

27,50 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

EW-7711UMn
Karta bezprzewodowa USB nLite 150 Mb/s


- Zgodnoś,ć, ze standardem 802.11b/g
- Zgodnoś,ć, ze standardem 802.11n, prę,dkoś,ć, do 150Mb/s
- 3-krotnie wię,kszy zasię,g sieci bezprzewodowej
- Wieloję,zyczny kreator konfiguracji EZMax
- Szyfrowanie WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, konfiguracja WPS

EW-7711UMn jest mał,ych rozmiaró,w bezprzewodową, kartą, USB pozwalają,cą, w ł,atwy i szybki sposó,b rozszerzyć, sieć, bezprzewodową, o komputery stacjonarne bą,dź, przenoś,ne. Karta ta obsł,uguje wysokie prę,dkoś,ci transferu danych do 150Mb/s oraz jest kompatybilna z urzą,dzeniami 802.11n. Wystarczy podł,ą,czyć, ją, do portu USB komputera, aby cieszyć, się, niewiarygodnie szybkim dostę,pem bezprzewodowym do sieci.

Kompatybilnoś,ć, ze standardem 802.11n zapewnia transfer danych z prę,dkoś,cią, do 150 Mb/s
EW-7711UMn jest zgodny ze standardem 802.11b/g. Zbudowany w oparciu o najnowsze technologie bezprzewodowe, EW-7711UMn moż,e zwię,kszyć, zasię,g sieci nawet do 3 razy oraz zredukować, wystę,powanie „,martwych punktó,w”, w obrę,bie sieci. Prę,dkoś,ć, transmisji przy poł,ą,czeniu z urzą,dzeniami standardu 802.11n osią,ga nawet 150Mb/s co sprawia, ż,e poł,ą,czenie staje się, bardziej wydajne i bezawaryjne niż, w przypadku standardowej sieci 802.11b/g.

Obsł,uga konfiguracji WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) jest standardem zapewniają,cym ł,atwe i bezpieczne tworzenie sieci bezprzewodowej. Ten adapter USB wspó,ł,pracuje z oprogramowaniem sł,uż,ą,cym do konfiguracji WPS. W przypadku gdy urzą,dzenia pracują,ce w sieci bezprzewodowej wspierają, rozwią,zanie Edimax WPS sieć, bezprzewodowa zostaje automatycznie skonfigurowana z jednoczesnym wł,ą,czeniem silnego szyfrowania i autoryzacji WPA.

Ł,atwa instalacja dzię,ki doł,ą,czonemu wieloję,zykowemu kreatorowi konfiguracji EZMax
Do routera doł,ą,czony jest unikalny kreator konfiguracji. Pozwala on na skonfigurowanie podstawowych funkcji routera w przecią,gu kilku minut, poprzez podą,ż,anie za jasnymi wskazó,wkami kreatora.

Zgrabna i zwarta konstrukcja
Mał,e wymiary EW-7711UMn sprawiają,, iż, jest to urzą,dzenie dedykowane dla wszystkich mobilnych uż,ytkownikó,w.

Chipset0
InterfejsUSB
Porty we/wy1 x USB 2.0 Type A
Pasmo2,4 GHz
Standardy802.11b
Liczba anten1
AntenaWewnętrzna
Bezpieczeństwo

- WEP 64/128-bit, WPA, WPA2
- Cisco CCX
- WPS

Obsługiwane systemy operacyjneWindows Vista
Wymagania sprzętowe0
Akcesoria w zestawie

- Karta sieciowa USB
- Kabel USB
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi
- Pł,yta CD (instrukcja/oprogramowanie/wieloję,zyczna instrukcja instalacji)

Wymiary

15 x 15 x 155mm

Pozostałe parametry

Moc wyjś,ciowa:
- 11n: 14±,1dBm
- 11g: 14±,1dBm
- 11b: 17±,1dBm

Prę,dkoś,ć, transmisji:
- 11b: 1/2/5.5/11Mb/s
- 11g: 6/9/12/24/36/48/54Mb/s
- 11n (20MHz):
- MCS0-7 (do 72Mb/s)
- 11n (40MHz):
- MCS0-7 (do 150Mb/s)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 642974
Producent Edimax
Kod producenta EW-7711UMn
EAN 4710700925638
Strona www http://www.edimax.pl
Recenzje