Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Edimax ET-913MSC+ V2 Conv 1x(GbE-GbE SX)MM 550m SC

Edimax ET-913MSC+ V2 Conv 1x(GbE-GbE SX)MM 550m SC

Kod: 625738

385,73 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Najlepsze rozwią,zanie konwersji medió,w dla poł,ą,czeń, sieciowych
Wszystkie madia konwertery z serii ET-913+ v2 został,y zaporojektowane w celu rozszerzenia gigabitowej sieci ethernetowej z wykorzystaniem ł,ą,czy ś,wiatł,owodowych.

Zamiana sygnał,u elektrycznego na optyczny
Konwertery z serii ET-913+ v2 przekształ,cają, sygnał, mię,dzy dwoma ró,ż,nymi mediami transmisji, w ł,atwy i tani sposó,b umoż,liwia zamianę, sygnał,u z przewodu Ethernet na sygnał, ś,wiatł,owodowy, i odwrotnie. Pozwala na przesył,anie sygnał,u ś,witł,owodem na odległ,oś,ć, do 550m (wielomodowy) lub do 10, 20, 30 lub 60km (jednomodowy).

Zgodny ze standardami IEEE
ET-913+ v2 jest w peł,ni zgodny ze standardami 802.3ab 1000Base-T oraz 802.3z 1000Base-SX/LX. Port RJ-45 pozwala podł,ą,czyć, urzą,dzenia zgodne ze standardem 1000Base-TX, takie jak przeł,ą,czniki czy stacje robocze, natomiast poł,ą,czenie ś,wiatł,owodowe pozwala poł,ą,czyć, się, z innymi urzą,dzeniami zgodnymi ze standardem 1000Base-SX/LX.

Diody LED i Alarm Poł,ą,czenia
Diody LED umoż,liwiają, monitorowanie stanu urzą,dzenia, a Alarm Poł,ą,czenia pozwala bardziej efektywnie kontrolować, poł,ą,czenie ś,wiatł,owodowe.

Unikalne zarzą,dzanie napię,ciem
Jeś,li napię,cie spadnie poniż,ej 2,9V, to wbudowany IC, zarzą,dzają,cy napię,ciem, automatycznie zrestartuje wszystkie ukł,ady konwertera. Zapewnia to normalną, pracę, portó,w w razie nagł,ego spadku napię,cia, np. w trakcie burzy.

Instalacja Plug &, Play
Aby uzyskać, poł,ą,cznie wystarczy podł,aczyć, przewó,d Ethernet i ś,wiatł,owó,d.

Funkcje specjalne0
Akcesoria w zestawie0
KolorSrebrny
Wymiary

102 x 74 x 22mm

Waga240 g
Pobór mocy10 W
Pozostałe parametry

Media Transmisyjne:
- 10Base-T: Kat. 3, 4, 5 UTP/STP
- 100Base-TX: Kat. 5 UTP/STP
- 1000Base-T: Kat. 5, 5E, 6 UTP/STP
- 1000Base-SX: wielomodowy ś,wiatł,owó,d typu ST/SC 50/125μ,m lub 62.5/125μ,m
- 1000Base-LX: jednomodowy ś,wiatł,owó,d 9/125μ,m

Rozmiar ramki Jumbo9.6 KB
Standardy802.3x
Złącza wejścia / wyjścia

1 x port 1000Base-T ze zł,ą,czem RJ-45
1 x port 1000Base-SX/LX ze zł,ą,czem ś,wiatł,owodowym (zł,ą,cze jedno/wielomodowe)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 625738
Producent Edimax
Kod producenta ET-913MSC+ V2
EAN 4710700928646
Strona www http://www.edimax.pl
Recenzje