Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Edimax ES-5160G+ v3.0 switch 16xGbE 4xSFP

Edimax ES-5160G+ v3.0 switch 16xGbE 4xSFP

Kod: 643110

674,83 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ES-5160G+ v3 to oszczę,dny inteligentny przeł,ą,cznik web, speł,niają,cy wszelkie wymagania techniczne IEEE 802.3/u/x/z Gigabit Ethernet. Jest wyposaż,ony w 16 portó,w gigabitowych oraz w 4 portySFP. Przeł,ą,cznik moż,e być, zarzą,dzany przez port Ethernet w przegladarce internetowej, administrator sieci moż,e zalogować, się, w jego systemie w celu monitorowania, konfiguracji i kontroli aktywnoś,ci każ,dego z portó,w. Dodatkowo, przeł,ą,cznik wprowadza funkcje QoS, Port Mirror, VLAN, LACP, LAN security, Multicasting video stream protocol oraz SNMP v1. Nadaje się, do zastosowań, sektora SMB.

QoS z 4 kolejkami priorytetó,w
QoS(Quality of Service) obsł,uguje cztery wewnę,trzne kolejki priorytetó,w, zapewniają,c cztery ró,ż,ne klasyfikacje ruchu. Pakiety o wysokim priorytecie mają, mniejsze opó,ź,nienia wewną,trz przeł,ą,cznika. Przeł,ą,cznik klasyfikuje pakiety wedł,ug jednej z czterech kategorii 802.1p priority tag, DiffServ i/lub IP TOS. Aktualny harmonogram, w każ,dym z portó,w moż,e być, oparty na wybranym priorytecie, weighted round robin lub poł,ą,czenia obu.

Multicasting VLAN
Multicast VLAN jest wykorzystywany przez aplikacje wykorzystują,ce multicasting, jak DVB. Pojedynczy multicast VLAN moż,e być, podzielony mię,dzy wielu ró,ż,nych klientó,w VLANu w sieci. Wpł,ywa to na poprawę, wykorzystania pasma poprzez ograniczenie ruchu multicast w sieci VLAN abonenta i upraszcza zarzą,dzanie grupą, multicast.

Bezpieczna sieć, dzię,ki kontroli dostę,pu 802.1x
802.1x umoż,liwia uwierzytelnianie dostę,pu do sieci każ,dego uż,ytkownika. Zabezpieczenia portó,w pozwalają, ograniczyć, liczbę, adresó,w MAC mają,cych dostę,p do danego portu, co pozwala kontrolować, liczbę, uż,ytkownikó,w mają,cych dostę,p do sieci. Aby mieć, pewnoś,ć,, ż,e tylko zarejestrowane urzą,dzenia mają, dostę,p do sieci, do poszczegó,lnych portó,w moż,na przypisać, ich adresy MAC. Uż,ywają,c obu tych funkcji moż,na kontrolować, dostę,p do sieci zaró,wno na podstawie identyfikacji uż,ytkownika jak i urzą,dzenia uzyskują,cego dostę,p do sieci.

ZastosowanieŚrednie i duże firmy
Warstwa przełączaniaL2
Architektura sieciGigabitEthernet
Liczba portów 10/100 MbpsBrak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps16
Liczba portów 10GbBrak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)Brak
Liczba portów PoE+Brak
Liczba portów COMBOBrak
Liczba portów SFP4
Liczba portów SFP+Brak
Port konsoliBrak danych
Tryb przekazywaniaStore-and-forward
Bufor pamięci340 KB
Rozmiar tablicy adresów MAC8000
Obsługa ramek JumboTak
Rozmiar ramki Jumbo9.6 KB
Możliwość łączenia w stosBrak danych
VLAN

- Statyczny VLAN: 256 do 4k
- Port-based VLAN
- Tagged Based VLAN
- Protocol-based VLAN

Obsługiwane protokoły i standardy

- 802.3 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-TX
- 802.ab 1000BASE-T
- 802.3z 1000BASE-SX/LX
- 802.3x Full-duplex i Flow Control
- 802.1x Port-based Network Access Control
- 802.1q VLAN
- 802.3ad Link Aggregation
- 802.1d Spanning Tree Protocol
- 802.1p Class of Service, Priority Protocols

QoS

- Kolejkowanie priorytetó,w: 8 kolejek na port
- Limitowanie: Port-Based (Ingress/Egress)
- Harmonogram kolejek: WRR / WFQ / Strict Priority
- CoS: Port-based / Flow-based / 802.1P

Bezpieczeństwo

- 802.1x: Port-based / Guest VLAN
- ACL: MAC / IP / TCP / UDP
- Zabezpieczenia portu
- Storm Control
- Port-based Many to One Mirroring

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

- LACP, RSTP
- Filtracja MAC

Link Aggregation: ,
- LACP / Static Trunk / Traffic Load Balancing
- Max. 8 grup, Max. 8 portó,w na grupę,

- IGMP Snooping V1/V2
- Grupy trunkingowe: 8

Funkcje L20
Funkcje L30
Pozostałe funkcje0
Typ obudowyDesktop
WentylatorBrak danych
ZasilaczBrak daych
Akcesoria w zestawie0
Zasilanie

100~,240V AC, 50/60Hz

Wymiary

440 x 44 x 220 mm

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 643110
Producent Edimax
Kod producenta ES-5160G+ v3.0
EAN 4710700929667
Strona www http://www.edimax.pl
Recenzje