Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Edifier Głośniki Luna Eclipse black e25 SPK-EF-E25.BT_B

Edifier Głośniki Luna Eclipse black e25 SPK-EF-E25.BT_B

Kod: 519665

682,84 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Luna Eclipse to wspaniał,y zestaw gł,oś,nikó,w 2.0, o wyrazistym, niepowtarzalnym designie i wysokiej jakoś,ci dź,wię,ku. Cechy te stanowią, wyró,ż,nik marki Edifier.

Luna Eclipse jest idealna do uż,ytkowania w domu i w biurze, do komputeró,w stacjonarnych, lecz nie tylko. To zestaw „,must have”, dla każ,dego mił,oś,nika czystego, wyraź,nego dź,wię,ku, któ,ry ceni sobie niebanalne rozwią,zania stylistyczne.

System umoż,liwia sł,uchanie muzyki przesł,anej bezprzewodowo z urzą,dzenia obsł,ugują,cego technologię, Bluetooth, lub też, z urzą,dzenia podł,ą,czonego tradycyjnie, poprzez kabel 3,5 mm.

Dotykowe przyciski sterują,ce umieszczone są, na panelu gł,oś,nika aktywnego. Pozwalają, one na regulację, poziomu gł,oś,noś,ci, wł,ą,czanie i wył,ą,czanie zasilania, a takż,e zmianę, utworó,w, kiedy urzą,dzenie jest w trybie Bluetooth. Każ,da jednostka skł,ada się, z 19-milimetrowego gł,oś,nika wysokotonowego oraz 3-calowego gł,oś,nika szerokopasmowego, któ,re produkują, ł,ą,cznie 74W RMS mocy wyjś,ciowej.

Ponadto, każ,dy z gł,oś,nikó,w zawiera dwa 3-calowe pasywne basowe radiatory, zapewniają,ce bogate w brzmienie basy i maksymalizują,ce wraż,enia pł,yną,ce z odsł,uchu. Systemy DSP oraz DRC minimalizują, zniekształ,cenia nawet przy najwyż,szym poziomie gł,oś,noś,ci, gwarantują,c wyrazisty, czysty dź,wię,k.

Elegancki, smukł,y i prosty w obsł,udze pilot zdalnego sterowania umoż,liwia regulację, poziomu gł,oś,noś,ci i wł,ą,czanie oraz wył,ą,czanie systemu.

Cechy:
- Moż,liwoś,ć, zsynchronizowania z urzą,dzeniami z interfejsem Bluetooth
- Dotykowe przyciski umoż,liwiają, sterowanie poziomem gł,oś,noś,ci, odtwarzaniem lub jego wstrzymywaniem, zmianą, odtwarzanego utworu oraz przejś,cie w stan czuwania
- Dodatkowy port wejś,ciowy pozwala na podł,ą,czenie szerokiej gamy urzą,dzeń, zewnę,trznych
- Systemy DSP i DRC poprawiają, jakoś,ć, dź,wię,ku i zmniejszają, poziom zniekształ,ceń,
- Każ,dy gł,oś,nik wysokotonowy i niskotonowy ma elektroniczny crossover i dedykowany wzmacniacz
- To system audio z 3-calowymi gł,oś,nikami niskotonowymi i 19-milimetrowymi gł,oś,nikami wysokotonowymi z jedwabną, kopuł,ką,
- Podwó,jne 3-calowe pasywne radiatory, , zwię,kszają, jakoś,ć, odtwarzanych basó,w

PrzeznaczenieMuzyka
Stacja dokującaNie
RegulatoryPilot
Stosunek sygnału do szumu85 dB
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
ZłączaBrak danych
PołączeniePrzewodowe
KolorCzarny
Wymiary

122 x 212 x 222 mm.

Waga3.6 kg
Pozostałe parametry

- Moc wyjś,ciowa: RMS 15W x 2 +22W x 2
- Pasmo przenoszenia: R/L: 6.1KHz - 20KHz | SW:30Hz-1.58KH

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 519665
Producent Edifier
Kod producenta SPK-EF-E25.BT_b
EAN 6923520263943
Strona www http://www.edifier-international.com
Recenzje