Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Edifier Głośniki 2.0 R2600 czarne / Bestseller

Edifier Głośniki 2.0 R2600 czarne / Bestseller

Kod: 241521

770,47 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 4 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Edifier Studio 6 to w peł,ni cyfrowy zestaw audio, przeznaczony dla prawdziwych audiofiló,w. Jest to takż,e idealne rozwią,zanie dla każ,dego, kto poszukuje systemu gł,oś,nikó,w studyjnych oferują,cych zadziwiają,cą, jakoś,ć, dź,wię,ku.

Ten zestaw gł,oś,nikó,w 2.0 wyposaż,ony jest w dwa niezależ,ne wejś,cia RCA, umoż,liwiają,ce podł,ą,czenie dowolnego ź,ró,dł,a dź,wię,ku. Ł,atwa regulacja poziomu gł,oś,noś,ci i selekcja ź,ró,dł,a sygnał,u audio moż,liwa jest z dowolnego miejsca w pomieszczeniu, dzię,ki bezprzewodowemu pilotowi zdalnego sterowania na podczerwień,. Pokrę,tł,a regulacji poziomu gł,oś,noś,ci, tonó,w wysokich oraz tonó,w niskich są, takż,e zlokalizowane na ł,atwo dostę,pnym panelu kontrolnym z boku gł,oś,nika.

Dzię,ki zró,ż,nicowanemu przetwarzaniu dź,wię,ku, osobnym wzmacniaczom przeznaczonym do przetwarzania tonó,w niskich i wysokich, dynamicznemu zakresowi kompensacji gł,oś,noś,ci, elektronicznemu cross-overowi, drewnianym obudowom gł,oś,nikó,w i 124W niewiarygodnej mocy dź,wię,ku - sygnowany przez markę, Edifier zestaw Studio 6 z pewnoś,cią, zadowoli nawet najbardziej doś,wiadczonych mił,oś,nikó,w audio.

•, System Bi-Ampingu, z dwoma wzmacniaczami klasy D dla gł,oś,nika niskotonowego i wysokotonowego.
•, 6,5 calowy (178 mm) gł,oś,nik niskotonowy oraz 1 calowy (25 mm) gł,oś,nik tonó,w wysokich z jedwabną, kopuł,ką, - wszystkie magnetycznie ekranowane - zapewniają,  ,124W RMS mocy wyjś,ciowej dź,wię,ku.
•, Elektroniczna kontrola (z technologią, DSP) zakresie: +/- 6 dB tonó,w wysokich oraz 12 dB tonó,w niskich. ,
•, Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, wyposaż,ony w funkcję, regulacji gł,oś,noś,ci, wyciszenia i wyboru ź,ró,dł,a audio. ,
•, Profesjonalne kable gł,oś,nikowe 5 pin XLR canon
•, Ł,atwo dostę,pny z boku gł,oś,nika panel sterowania: poziomem gł,oś,noś,ci, tonó,w wysokich oraz tonó,w niskich.
•, Dwa niezależ,ne wejś,cia RCA umoż,liwiają,ce podł,ą,czenie wielu ź,ró,deł, dź,wię,ku.
•, Drewniane obudowy (100% MDF).
•, Port bass reflex zlokalizowany z przodu gł,oś,nikó,w.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 241521
Producent Edifier
Kod producenta SPK-EF-R2600
EAN 6923520263752
Strona www http://www.edifier-international.com
Recenzje