Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Eaton EX 7 RT 68070

Eaton EX 7 RT 68070

Kod: 124571

13 659,20 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

EX RT 7 kVA Rack/Tower 1 Ph

Zasilacz UPS Eaton EX RT, wchodzą,cy w skł,ad serii Pulsar, oferuje wysoką, dostę,pnoś,ć,, elastycznoś,ć, i niski cał,kowity koszt posiadania przy zasilaniu serweró,w, pamię,ci masowej do przechowywania danych, sprzę,tu sieciowego, telefonii —, VoIP, sprzę,tu medycznego i procesó,w przemysł,owych. Zapewnia ochronę, z podwó,jną, konwersją, w trybie online w uniwersalnej obudowie wież,owej/stelaż,owej.

 ,

Architektura UPS-aon-line double conversion
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorCzarny
Typ obudowyRack
Wymiary

Wysokoś,ć,: 261.2 mm

Szerokoś,ć,:444.5 mm

Gł,ę,bokoś,ć,: 700.00 mm

Masa: 88.3 KG

Sposób połączeniaKabel
Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa(VA/W): 7000/4900

Wejś,cie:

 • Zł,ą,cze wejś,ciowe: Hardwired - see manual for terminal block layout
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego: (- 30%, + 20%) 230 V
 • Napię,cie nominalne: 200/208/220/230/240/250 V
 • Czę,stotliwoś,ć, 50 / 60 HZ automatycznym wybieraniem
 • Zakres czę,stotliwoś,ci 40-70 Hz
 • Prą,d zwarciowy 100 A

Wyjś,cie:

 • Napię,cia 200/208/230/240 /250 V +/- 2%
 • Cał,kowite zniekształ,cenia napię,cia <, 2%
 • Gniazda wyjś,ciowe: Hardwired - see manual for terminal block layout
 • Zdolnoś,ć, przecią,ż,eniowa >,150% 500 ms, 150% 30 s, 125% 60 s, 110% 120 s
 • Sprawnoś,ć, (praca normalna) 91% (eco mode 97%)
 • Czę,stotliwoś,ć, wyjś,ciowa: 50 / 60 Hz z automatycznym wybieraniem, przemiennik czę,stotliwoś,ci w wyposaż,eniu standardowym
 • Wspó,ł,czynnik szczytu obcią,ż,enia 3:1

Akumulator:

 • Moż,liwoś,ć, rozszerzenia akumulatora: EXB RT moduł, akum (3U)

Komunikacja:

 • Interfejs uż,ytkownika: Wieloję,zyczny wyś,wietlacz LCD z panelem synoptycznym i diodami natychmiastowo informują,cy o stanie pracy UPS, zapis operacyjny
 • Gniazda komunikacyjne: Gniazda komunikacyjne 1 gniazdo na kartę, Eaton do komunikacji mię,dzy moduł,ami

Informacje ś,rodowiskowe:

 • Temperatura pracy: 45°,C przez 8 godzin (przy znamionowej mocy wyjś,ciowej dla napię,cia wejś,ciowego 230 V lub 400 V i wyjś,ciowego 230 V), 40°,C przy pracy cią,gł,ej
 • Performance-Safety-EMC:IEC 62040-1/IEC 60950/UL 1778 i CSA 22.2
 • Bezpieczeń,stwo: UL (dotyczy modeli jednofazowych)/TÜ,V, znak GS, CB, C-Tick, CE, IEC 68-2-6 (testy odpornoś,ci na wibracje, atest morski)
 • Zakł,ó,cenia elektormagnetyczne: IEC 62040-2, EN 50091-2, FCC klasa A , EMC poziom B

 ,

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 124571
Producent Eaton
Kod producenta 68070
EAN Nie dotyczy
Strona www http://powerquality.eaton.com/Polska/
Recenzje