Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Eaton 68110

Eaton 68110
18 872,10 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Moc pozorna11 kVA
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorCzarny
Typ obudowyRack
Wymiary

Wysokoś,ć,: 261.2 mm

Szerokoś,ć,: 444.5 mm

Gł,ę,bokoś,ć,: 700.00 mm

Waga: 94.2 KG

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa (VA/W)11000/8000

Remote Emergency Power off (REPO)1 zł,ą,cze RJ11 do zdalnego awaryjnego odł,ą,czania zasilania

Wejś,cie:

 • Zł,ą,cze wyjś,ciowe: Hardwired - see manual for terminal block layout
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego(- 30%, + 20%) 230 V
 • Napię,cie nominalne200/208/220/230/240/250 V
 • Czę,stotliwoś,ć,50 / 60 HZ automatycznym wybieraniem
 • Zakres czę,stotliwoś,ci40-70 Hz
 • Prą,d zwarciowy150 A

Wyjś,cie:

 • Napię,cia: 200/208/230/240 /250 V +/- 2%
 • Cał,kowite zniekształ,cenie napię,cia: <, 2%
 • Zdolnoś,ć, przecią,ż,eniowa>,150% 500 ms, 150% 30 s, 125% 60 s, 110% 120 s
 • Sprawnoś,ć, (praca normalna)91% (eco mode 97%)
 • Czę,stotliwoś,ć, wyjś,ciowa50 / 60 Hz z automatycznym wybieraniem, przemiennik czę,stotliwoś,ci w wyposaż,eniu standardowym
 • Wspó,ł,czynnik szczytu obcią,ż,enia3:1

Akumulator:

 • Moż,liwoś,ć, rozszerzenia akumulatora EXB RT moduł, akum (3U)

Komunikacja:

 • Interfejs uż,ytkownikaWieloję,zyczny wyś,wietlacz LCD z panelem synoptycznym i diodami natychmiastowo informują,cy o stanie pracy UPS, zapis operacyjny
 • Gniazda komunikacyjne1 gniazdo na kartę, Eaton do komunikacji mię,dzy moduł,ami

Informacje ś,rodowiskowe:

 • Temperatura pracy45°,C przez 8 godzin (przy znamionowej mocy wyjś,ciowej dla napię,cia wejś,ciowego 230 V lub 400 V i wyjś,ciowego 230 V), 40°,C przy pracy cią,gł,ej
 • Performance - Safety - EMCIEC 62040-1/IEC 60950/UL 1778 i CSA 22.2
 • Bezpieczeń,stwoUL/TÜ,V, GS mark,CB, C-Tick,CE, IEC 68-2-6 (vibration tests Marine approval)
 • Zakł,ó,cenia elektromagnetyczneIEC 62040-2, EN 50091-2, FCC klasa A , EMC poziom B
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 124238
Producent Eaton
Kod producenta 68110
EAN Nie dotyczy
Strona www http://powerquality.eaton.com/Polska/
Recenzje