Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo OMEGA Wytłaczarka S0717930

Dymo OMEGA Wytłaczarka S0717930

Kod: 280436

33,97 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Dzię,ki naszemu wyją,tkowemu uchwytowi Soft-GripSM wytł,aczarka Omega ł,ą,czy komfort uż,ytkowania z praktycznoś,cią, zastosowań, w Twojej kuchni i reszcie domu. Etykiety moż,na ł,atwo ł,adować, i przycinać, dzię,ki ulepszonemu mechanizmowi odcinania taś,my, uł,atwiają,cemu szybkie oddzielanie jej od przekł,adki. Nawet dzieci mogą, jej uż,ywać,. Nie wymaga baterii, pozwala natomiast bez wysił,ku drukować, litery, cyfry i symbole. Na dobry począ,tek doł,ą,czyliś,my do drukarki plastikową, taś,mę, tł,oczoną, o szerokoś,ci 9 mm.

Funkcje i korzyś,ci

•, Intuicyjny system etykietowania "obró,ć, i naciś,nij"
•, Ergonomiczny uchwyt pokryty warstwą, gumy
•, Zestaw 49 znakó,w
•, Taś,my o szerokoś,ci 9 mm, dostę,pne w 6 kolorach
•, Wyraź,na czcionka o wysokoś,ci 3.7 mm
•, Znaki €, i @ na kole wytł,aczają,cym
•, Nie wymaga baterii
•, Doł,ą,czona taś,ma tł,oczona DYMO o szerokoś,ci 9 mm
•, Moż,liwoś,ć, wyś,rodkowania tekstu na etykiecie przy uż,yciu przycisku Start/Stop
•, Ł,atwe ł,adowanie kasetki

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 280436
Producent Dymo
Kod producenta S0717930
EAN 5411313127486
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje