Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo Drukarka etykiet Label Manager PnP S0915360

Dymo Drukarka etykiet Label Manager PnP S0915360

Kod: 258132

188,15 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Drukarka DYMO®, LabelManager™, PnP pozwala stawić, czoł,a ró,ż,nym wyzwaniom z zakresu drukowania etykiet. Zł,ą,cze USB pozwala tworzyć, etykiety bezpoś,rednio na komputerze PC/Macintosh, eliminują,c tym samym niewygodę, przewodó,w zasilają,cych i baterii. Wbudowane oprogramowanie automatycznie wyś,wietla się, na ekranie komputera i jest gotowe do uż,ycia, umoż,liwiają,c korzystanie z ró,ż,nych styló,w i rozmiaró,w czcionek dostę,pnych w systemie Windows/Mac lub grafik zapisanych na komputerze. Edytowanie tekstu i zarzą,dzanie ukł,adem etykiet (krawę,dzie, orientacja, marginesy itp.) nigdy nie był,o ł,atwiejsze. Szybkoś,ć, pracy i zgodnoś,ć, z wieloma typami etykiet czyni drukarkę, DYMO®, LabelManager™, PnP jeszcze bardziej profesjonalnym rozwią,zaniem!

Specyfikacja techniczna

-Ł,ą,cznoś,ć, z komputerem PC/Mac przez USB
-Brak koniecznoś,ci instalowania oprogramowania lub sterownikó,w –, wbudowane fabrycznie oprogramowanie wyś,wietla na ekranie komputera odpowiednie okno dialogowe
-Dostosuj etykiety przy pomocy dowolnej czcionki lub grafiki na komputerze. Specjalna funkcja „,ł,amania formatu”, uł,atwia ł,ą,czenie ró,ż,nych pomysł,ó,w na jednej etykiecie, aby zapewnić, jej oryginalny wyglą,d
-Akumulator litowo-jonowy moż,na ł,adować, przez zł,ą,cze USB –, nie są, potrzebne baterie AA ani zasilacz
-Kompaktowe rozmiary i ergonomiczne wzornictwo

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 258132
Producent Dymo
Kod producenta S0915360
EAN 3501170915356
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje