Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo Drukarka etykiet Label Manager 360D S0879500

Dymo Drukarka etykiet Label Manager 360D S0879500

Kod: 203595

361,07 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Urzą,dzenie jest zasilane przez akumulator litowo-jonowy, z rodzaju takich jakie są, uż,ywane w telefonach komó,rkowych czy laptopach. Nał,aduj urzą,dzenie i ciesz się, swobodą,, jakiej nie dawał, Ci zasilacz –, moż,liwoś,ć, drukowania etykiet jest do Twojej dyspozycji, gdziekolwiek jesteś,. Dzię,ki drukarce etykiet DYMO LabelManager 360D nie musisz już, mę,czyć, się, z bateriami AA. Zainspirowani sugestiami naszych klientó,w, dodaliś,my też, wiele nowych funkcji –, dzię,ki nim ł,atwiej i wygodniej uzyskasz poż,ą,dane wyniki.

Ponieważ, drukarka etykiet DYMO LabelManager 360D jest zasilana przez akumulator litowo-jonowy pozwalają,cy na wielokrotne ł,adowanie, czyli wykorzystuje tą, samą, technologię,, jak telefony komó,rkowe czy laptopy, nie musisz cierpieć, niewygó,d zwią,zanych z uż,ytkowaniem baterii AA.

Nał,aduj urzą,dzenie i ciesz się, swobodą,, jakiej nie dawał, Ci zasilacz –, moż,liwoś,ć, drukowania etykiet jest do Twojej dyspozycji, gdziekolwiek jesteś,. Zainspirowani sugestiami naszych klientó,w, dodaliś,my też, wiele nowych funkcji –, dzię,ki nim ł,atwiej i wygodniej uzyskasz poż,ą,dane wyniki.

Moż,esz podejrzeć, wyglą,d etykiet zanim zostaną, wydrukowane, dzię,ki powię,kszonemu ekranowi o rozmiarach 40mm x 70mm mieszczą,cemu dwie linie tekstu. Usprawniony interfejs uż,ytkownika sprawi, ż,e bę,dziesz pracować, szybciej –, ekran zawiera czytelne ikony opcji formatowania, a wszystkie pozycje menu są, widoczne bez przewijania.

Drukarka umoż,liwia dobranie 3 ró,ż,nych czcionek i 7 styló,w tekstu, a takż,e udekorowanie go 8 stylami ramek oraz podkreś,leniem. Moż,esz ró,wnież, wydrukować, 10 kopii tej samej etykiety, a pamię,ć, umoż,liwiają,ca zachowanie 9 etykiet oraz opcja „,zapisz tekst”, oszczę,dzą, Ci wykonywania tych samych zadań,.

Drukarka LabelManager 360D uż,ywa taś,m DYMO D1 o szerokoś,ci 6,9,12 i 19 mm. Moż,esz szybko i intuicyjnie wprowadzać, tekst za pomocą, klawiatury w znajomym ukł,adzie QWERTY, a specjalne klawisze funkcyjne zapewniają, szybki dostę,p do znakó,w interpunkcyjnych, znakó,w walutowych oraz innych znakó,w specjalnych. Warto też, pamię,tać, o eleganckim, zwartym i lekkim designie, któ,ra idealnie pasuje do dowolnego biura i do każ,dej przestrzeni roboczej.


Funkcje i korzyś,ci

 • Duż,y ekran o wymiarach 40 x 70 mm mieś,ci dwie linie tekstu
 • Wyś,wietlacz graficzny prezentują,cy efekty czcionki przed drukowaniem. Koniec z domyś,laniem się,, jak bę,dą, wyglą,dać, gotowe etykiety. Widzisz i masz!
 • Usprawniony interfejs uż,ytkownika sprawi, ż,e bę,dziesz pracować, szybciej –, ekran zawiera intuicyjne ikony opcji formatowania, a wszystkie ekranowe opcje menu są, widoczne bez przewijania
 • Etykiety niestandardowe i efekty wyró,ż,nienia –, 3 kroje czcionek, 7 rozmiaró,w, jeden z wielu styló,w i jedno z 8 obramowań, lub podkreś,leń,
 • Obsł,uga taś,m DYMO D1 o szerokoś,ci 6,9,12 i 19 mm
 • Zasilany przez akumulator litowo-jonowy pozwalają,cy na wielokrotne ł,adowanie, czyli wykorzystuje tą, samą, technologię,, jak telefony komó,rkowe czy laptopy
 • Koniec z niewygodą,, wydatkami i koniecznoś,cią, pozbywania się, baterii AA
 • Pamię,ć, mieszczą,ca 9 etykiet oraz funkcja „,zapisz tekst”,
 • Moż,liwoś,ć, drukowania do 10 kopii etykiety
 • Przyjazna klawiatura QWERTY przyspiesza wpisywanie tekstu
 • Klawisze szybkiego dostę,pu do znakó,w symboli,w tym znakó,w interpunkcyjnych i symboli walut
Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 203595
Producent Dymo
Kod producenta S0879500
EAN 3501170879504
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje