Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo etykieta D1 24mmx7m (czarna/żółta)

Dymo etykieta D1 24mmx7m (czarna/żółta)

Kod: 154936

115,74 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Taś,ma do drukarek DYMO szerokoś,ć, 24 mm x 7 m czarny nadruk na ż,ó,ł,ej taś,mie ,

Taś,my D1 : ,


Rozwinię,te przez DYMO w celu zaspokojenia wszystkich twoich potrzeb w biurze, hali fabrycznej i ś,rodowisku handlu detalicznego.
Taś,my te zapewniają, wysoką, jakoś,ć, i dł,ugotrwał,ą, przyczepnoś,ć, na wiele lat.
Posiadają, nacię,ty spó,d w celu bezproblemowego usuwania warstwy wewnę,trznej.
Taś,ma w kasecie ma dł,ugoś,ć, 7 m a szerokoś,ć, moż,e mnieć, do wyboru 24 mm. ,

Podstawowe cechy : ,
System pojedynczej kasety ,
Technologia druku - termiczna transferowa ,
16 ró,ż,nych kombinacji kolorystycznych ,
5 ró,ż,nych szerokoś,ci ,
Ł,atwe i proste w uż,ytku - wystarczy wsuną,ć, kasetę, i gotowe ,
Odklejanie - Etykiety moż,na usuną,ć, pozostawiają,c czystą, powierzchnię, ,
Odporne na wilgoć, - Odporne zaró,wno na wilgoć,, oleje, tł,uszcze jak i lekkie rozpuszczalniki ,
Podł,oż,e - Przyklejalne do prawie każ,dego czystego podł,oż,a (plastik, metal, drewno, szkł,o) ,
Nacię,te podł,oż,e - Do wygodnego usuwania wewnę,trznej warstwy ,
Promienie UV - Odporne na naś,wietlanie UV ,
Wytrzymał,e na temperaturę, - W zakresie -30oC ... +150oC ,

 ,

Podstawowe dane :
 ,
Wymiar taś,my - 24 mm x 7 m ,
Kolor : czarny nadruk na biał,ej taś,mie (53713) ,
Iloś,ć, w opakowaniu - 1/5 szt. ,

 ,

Taś,my D1 o szerokoś,ć, 24mm pracują, z drukarkami : ,

LabelPOINT  ,
LabelMANAGER  ,
ILP 219 ,
RhinoPRO ,
Wybrane taś,my D1 pracują, takż,e z nastę,pują,cymi poprzednimi modelami DYMO : ,
1000, 1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5000, LabelMANAGER 100 oraz Pocket.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 154936
Producent Dymo
Kod producenta S0720980
EAN 5411313537186
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje