Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo etykieta D1 12mmx3,5 Nylon (czarna/biała)

Dymo etykieta D1 12mmx3,5 Nylon (czarna/biała)

Kod: 154923

78,43 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Taś,ma Dymo D1 S0718040, 16957, 12 mm x 3,5 m czarny nadruk na biał,ej taś,mie - nylonowa

Taś,my D1:

Rozwinię,te przez DYMO w celu zaspokojenia wszystkich twoich potrzeb w biurze, hali fabrycznej i ś,rodowisku handlu detalicznego.
Taś,my te zapewniają, wysoką, jakoś,ć, i dł,ugotrwał,ą, przyczepnoś,ć, na wiele lat.
Posiadają, nacię,ty spó,d w celu bezproblemowego usuwania warstwy wewnę,trznej.
Taś,ma w kasecie ma dł,ugoś,ć, 7 m a szerokoś,ć, moż,e mnieć, do wyboru : 6, 9, 12, 19 i 24 mm.
Technicznie Udoskonalona oferta
Dla bardziej wymagają,cych zastosowań,, DYMO stworzył,o 2 nowe rodzaje taś,m. Cechują, je ł,atwo odrywalne brzegi wewnę,trznej taś,my zabezpieczają,cej. W tej ofercie szerokoś,ć, taś,m jest zawsze o 2 mm mniejsza niż, taś,my/warstwy zabezpieczają,cej.
Na przykł,ad kaseta z taś,mą, o szerokoś,ci 12mm da etykietę, o szerokoś,ci 10 mm.

Elastyczna taś,ma nylonowa
DYMO stworzył,o specjalny rodzaj nylonowych taś,m elastycznych z przeznaczeniem na krzywizny i/lub trudne powierzchnie oraz do flagowania kabli. Posiada trwał,y klej i wystę,puje w 2 szerokoś,ciach 12 i 19 mm. W kasecie znajduje się, 3,5m taś,my.

Podstawowe cechy:

 • System pojedynczej kasety
 • Technologia druku - termiczna transferowa
 • 16 ró,ż,nych kombinacji kolorystycznych
 • 5 ró,ż,nych szerokoś,ci
 • Ł,atwe i proste w uż,ytku - wystarczy wsuną,ć, kasetę, i gotowe
 • Trwał,e - Etykiety trudno usuwalne, na podł,oż,u mogą, pozostawić, ś,lady.
 • Odporne na wilgoć, - Odporne na wilgoć, i lekkie rozpuszczalniki
 • Proste odklejanie - Dla uł,atwionego usuwania warstwy zabezpieczają,cej
 • Promienie UV - Odporne na naś,wietlanie UV
 • Wytrzymał,e na temperaturę, - W zakresie -30oC ... +150oC
 • Flagowanie - Idealne do oznaczania kabli (zaró,wno do flagowania jak i tworzenia opasek
 • Podł,oż,e - Przyklejalne do prawie każ,dego czystego (plastik, metal, drewno, szkł,o) oraz lekko teksturowanego podł,oż,a (np. torby na komputer). idealne oznaczenia obł,ych przedmiotó,w, o bardzo gę,stej teksturze (jak np. komputery, torby foliowe, dł,ugopisy)

Taś,my D1 o szerokoś,ć, 12 mm pracują, z drukarkami :

 • LabelPOINT 100
 • LabelPOINT 200
 • LabelPOINT 300
 • LabelMANAGER 100 Plus
 • LabelMANAGER 200
 • LabelMANAGER 300
 • LabelMANAGER 400
 • LabelMANAGER PC
 • ILP 219

UWAGA : Wybrane taś,my D1 pracują, takż,e z nastę,pują,cymi poprzednimi modelami DYMO :
1000, 1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5000, LabelMANAGER 100 oraz Pocket.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 154923
Producent Dymo
Kod producenta S0718040
EAN 5411313169578
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje