Dymo Drukarka etykiet LabelManager 500TS S0946430

Be the first to review this product

PLN797.36

Dymo Drukarka etykiet LabelManager 500TS S0946430

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

Moż,liwoś,ć, oznaczenia wszystkiego, czego tylko dusza zapragnie, dzię,ki drukarce etykiet –, przeł,omowa drukarka etykiet DYMO Touch Screen™, pozwala uczynić, to z ł,atwoś,cią,! ,

Edycja, formatowanie i tworzenie wł,asnych etykiet jednym dotknię,ciem palca. Podł,ą,cz urzą,dzenie do komputera PC* i modyfikuj czcionki lub grafiki na etykietach za pomocą, oprogramowania DYMO Label™, –, moż,liwe jest ró,wnież, pobieranie elementó,w w celu edycji i szybkiego drukowania.

Funkcje

Funkcje i korzyś,ci
•, Duż,y, kolorowy ekran dotykowy –, po raz pierwszy w drukarce etykiet DYMO®,! Ł,atwe tworzenie, edytowanie i formatowanie za pomocą, funkcji dotykowych
•, Szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze podobnej do komputerowej
•, Dzię,ki automatycznej obcinarce zapomnisz o rę,cznym rozcinaniu
•, Modyfikuj etykiety dzię,ki niezliczonej liczbie moż,liwoś,ci takich jak: 10 rodzajó,w czcionek, 25 rozmiaró,w czcionek, 32 styló,w tekstu, 5 obramowań, i ponad 100 zaprogramowanych symboli i clipartó,w
•, Drukuj czytelne grafiki, kody kreskowe i logo w rozdzielczoś,ci 300 dpi
•, Udostę,pniaj bez utraty ustawień, –, nowe profile uż,ytkownikó,w umoż,liwiają, zachowywanie ustawień, i danych dla 5 ró,ż,nych uż,ytkownikó,w
•, Zapomnij o kosztach zwią,zanych z bateriami jednorazowymi i koniecznoś,ci ich utylizacji –, korzystaj z zestawu ł,adowalnych akumulatoró,w
•, Podł,ą,cz urzą,dzenie do komputera PC* i modyfikuj czcionki lub grafiki na etykietach za pomocą, oprogramowania DYMO Label™, –, moż,liwe jest ró,wnież, pobieranie elementó,w w celu edycji i szybkiego drukowania
•, Szybkie etykietowanie –, dwukrotnie wię,ksza szybkoś,ć, pracy niż, w przypadku pozostał,ych drukarek etykiet DYMO®,

Additional Information

Kod 258128
Producent Dymo
Kod producenta S0946430
EAN N/A
Strona www http://www.dymo.pl

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.