Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

DELTA GES302R202035

DELTA GES302R202035
4 517,33 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Jednofazowy zasilacz awaryjny 3kVA Delta Amplon seria R Uninterruptible Power Supply

Amplon serii R to pracują,cy w trybie true on-line zasilacz awaryjny UPS z podwó,jną, konwersją, napię,cia zabezpieczają,cy odbiorniki przed zakł,ó,ceniami zasilania, takimi jak przepię,cia, zaniki i spadki napię,cia. Dostę,pny jest zaró,wno w wykonaniu do zabudowy (rack), jak i w obudowie wolnostoją,cej typu tower. Zalecany jest do zasilania serweró,w, systemó,w telefonii VoIP, telekomunikacyjnych i sieci komputerowych.

Dzię,ki moż,liwoś,ci wspó,ł,pracy z zewnę,trznymi bateriami akumulatoró,w o dowolnej pojemnoś,ci, zasilacz Amplon serii R dedykowany jest do zapewniania dł,ugich czasó,w podtrzymania zasilania. Wbudowany duż,ej mocy zasilacz pozwala na wspó,ł,pracę, z baterią, zewnę,trzną, oraz skraca czas ponownego nał,adowania akumulatoró,w, zwię,kszają,c gotowoś,ć, urzą,dzenia do pracy.

Architektura UPS-aon-line double conversion
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Napięcie72 V
Typ obudowyRack
Funkcje specjalne

- Zapewnia cią,gł,e zabezpieczenie zasilania
- Samoczynne wykrywanie czę,stotliwoś,ci napię,cia zasilają,cego
- Moż,liwoś,ć, instalacji dodatkowego zasilacza bateryjnego
- Moż,liwoś,ć, uruchamiania z sieci energetycznej lub samych akumulatoró,
- W komplecie zestaw szyn montaż,owych
- Kaseta o wysokoś,ci 2U
- Dł,ugi czas podtrzymania
- Zdalne zarzą,dzanie przez sieć, komputerową, za pomocą, oprogramowania
- Wysoka wartoś,ć, wspó,ł,czynnika mocy wejś,ciowej (pf>,0.99)
- Szeroki zakres napię,ć, wejś,ciowych

Oprogramowanie0
Porty zasilania we.IEC-C20
Porty zasilania wy.8 x IEC-C13
ZłączaRS-232 (COM)
Wymagania środowiskowe

- Zakres temperatur pracy: 0~,40 stopni C
- Wilgotnoś,ć, wzglę,dna: 5~,95% (bez kondensacji)
- Hał,as (1 m): 47 dBA

Akcesoria w zestawie

Zestaw szyn montaż,owych

KolorCzarny
Wymiary

440 x 450 x 89 mm

Waga30.5 kg
Pozostałe parametry

- 1x gniazdo SNMP
- Napię,cie znamionowe (wejś,cie): 220-240V pr.zm.
- Zakres napię,ć, (wejś,cie): 80~,280V pr. zm. 50/60Hz
- Wspó,ł,czynnik mocy: >, 0.99
- Napię,cie (wyjś,cie): 220-240V pr. zm. 50/60Hz
- Przebieg w peł,ni sinusoidalny
- Prostownik wewnę,trzny: maks 7A

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 689585
Producent DELTA
Kod producenta GES302R202035
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje