Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dell 13.3' Torba Premier

Dell 13.3' Torba Premier

Kod: 698754

292,99 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 5 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Najlepsza teczka dla mobilnych specjalistó,w
Teczka Dell Premier został,a zaprojektowana jako mobilne biuro dla specjalistó,w, któ,rzy poszukują, prostego i bezpiecznego sposobu przenoszenia notebooka, tabletu i akcesorió,w w celu utrzymania takiej samej wydajnoś,ci, jak w biurze. Teczka zawiera wiele kieszeni uł,atwiają,cych utrzymanie porzą,dku w dokumentach i akcesoriach, zaś, specjalne przegrody na notebook i tablet zapewniają, peł,ne bezpieczeń,stwo urzą,dzeń, elektronicznych.

Gotowa do podró,ż,y
Konstrukcja teczki Premier jest zgodna z zaleceniami agencji TSA*, dzię,ki czemu moż,esz zaoszczę,dzić, czas na lotnisku, przechodzą,c przez kontrolę, bezpieczeń,stwa bez koniecznoś,ci wyjmowania notebooka i bez ryzyka uszkodzenia sprzę,tu. Tylny otwó,r na rą,czkę, walizki umoż,liwia zamocowanie teczki nad bagaż,em na kó,ł,kach, co zapewnia wygodny dostę,p i uł,atwia dotarcie do nastę,pnej bramy.

Wygodne ł,adowanie wewną,trz torby
Oddzielna kieszeń, wewnę,trzna na urzą,dzenie Dell Power Companion (sprzedawane oddzielnie) umoż,liwia ł,adowanie notebooka, tabletu lub telefonu bez wyjmowania go z torby.

Wyś,cieł,ane przegrody zabezpieczają,ce urzą,dzenia
Rę,kaw na notebooka z weł,nianą, wyś,ció,ł,ką, i opatentowanym neoprenowym stelaż,em, któ,ry znakomicie chroni komputer przed przypadkowymi uszkodzeniami, daje poczucie peł,nego bezpieczeń,stwa. Dodatkowy, wyś,cieł,any weł,ną, rę,kaw na tablet zapewnia ochronę, urzą,dzenia firmy Dell przed uszkodzeniami i zarysowaniami.

Duż,o miejsca na akcesoria

Oddzielna przegroda na akcesoria uł,atwia wygodne przechowywanie telefonó,w, kluczy, myszy i innych przedmiotó,w. Teczka oferuje ró,wnież, breloczek na klucze, siatkową, kieszeń, z zamkiem bł,yskawicznym, uchwyty na rysik lub pió,ro oraz miejsce na wizytó,wki i dyski flash.

Wytrzymał,a, lekka konstrukcja
Wytrzymał,a warstwa zewnę,trzna teczki Dell Premier ma dodatkowe wzmocnienia w miejscach o bardziej intensywnym zuż,yciu, zaś, odblaskowe elementy zwię,kszają, widocznoś,ć, plecaka w sł,abo oś,wietlonych miejscach, takich jak parkingi i przejś,cia dla pieszych. Duż,e zamki bł,yskawiczne sprostają, trudom intensywnego uż,ytkowania.

Pasuje do 13,3-calowych notebookó,w firmy Dell
Teczka pasuje do wię,kszoś,ci notebookó,w z ekranem do 13,3 cala i jest zgodna z notebookami z serii XPS, Latitude, Precision i Inspiron oraz tabletami Venue i Latitude.

Przekątna ekranu13,3''
Ilość komór1
Pasek na ramięTak
Uchwyt do rękiNie
MateriałNylon
Wymiary0
KolorSzary
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 698754
Producent Dell
Kod producenta 460-BBNK
EAN 5397063620609
Strona www http://www.dell.pl
Recenzje