Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

D-Link Router DWR-116

D-Link Router DWR-116

Kod: 596665

151,93 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Bezprzewodowy router N300 z funkcją, Multi-WAN umoż,liwia wspó,ł,dzielenie superszybkiego poł,ą,czenia 4G LTE/3G w domu, przez wiele urzą,dzeń, jednocześ,nie - smartfon, tablet, komputer lub telewizor. Router wspiera modemy USB 4G LTE/3G wszystkich operatoró,w komó,rkowych. Natomiast technologia Wireless N umoż,liwia utworzenie szybkiej i bezpiecznej sieci bezprzewodowej Wi-Fi do 300 Mb/s. Dodatkowo istnieje moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia szerokopasmowego dostę,pu do Internetu przy uż,yciu kabla Ethernet.

Superszybkie poł,ą,czenie Internetowe
Szerokopasmowy dostę,p do Internetu oraz opcjonalne poł,ą,czenie 4G LTE/3G przy uż,yciu modemu USB zapewnia nieprzerwane poł,ą,czenie sieciowe. Dodatkowo funkcje nadawania priorytetu odpowiednim pakietom w sieci umoż,liwia segregowanie ruchu w sieci. Co oznacza, ż,e moż,emy ustawić,, aby priorytetem w sieci był,o wczytywanie filmó,w na YouTube, poczta, surfowanie po sieci, a dalej w kolejnoś,ci pobieranie plikó,w z Internetu, gry online, itd.

Stabilna sieć, Wi-Fi w cał,ym domu
Router pracuje w technologii bezprzewodowej Wireless N300 co umoż,liwia transmisję, danych mię,dzy urzą,dzeniami w sieci z prę,dkoś,cią, do 300 Mb/s. Oznacza to, ż,e cał,a rodzina moż,e aktywnie korzystać, z Internetu bez martwienia się, o opó,ź,nienia czy problemy z poł,ą,czeniem.

Zaawansowane funkcje bezpieczeń,stwa domowej sieci
DWR-116 korzysta z najnowszej technologii zabezpieczeń, WPA/WPA2. Wystarczy nacisną,ć, przycisk WPS na obudowie, aby nawią,zać, bezpieczne, szyfrowane poł,ą,czenie z nowym urzą,dzeniem. Wbudowana zapora sieciowa z inspekcją, stanu pakietó,w (SPI), pozwala zmniejszyć, zagroż,enie ze strony cyberprzestę,pcó,w, a takż,e umoż,liwia analizowanie ruchu w sieci.

Instalacja routera w kilku prostych krokach
Dzię,ki kreatorowi do ł,atwego konfigurowania urzą,dzenia D-Link, instalacja sieci bezprzewodowej trwa zaledwie kilka minut.

AnnexNie dotyczy
Architektura sieciFastEthernet
Porty we/wy1 x USB 2.0 Type A
Standardy802.3u
Pasmo2,4 GHz
Liczba anten2
AntenaZewnętrzna stała
Zysk anteny5 dBi
Bezpieczeństwo

Zabezpieczenia sieci Wi-Fi
- 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
- WPA &, WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
- WPS

Zapora sieciowa (Firewall)
- Network Address Translation (NAT)
- Stateful Packet Inspection (SPI)  ,
- Filtrowanie adresó,w MAC
- Filtrowanie stron internetowych

Funkcje specjalne

- Modem 4G LTE Backup
- Zarzą,dzenie QoS
- Auto WAN Failover
- Load Sharing

Zasilanie

DC 5 V/2 A +/- 5%

Oprogramowanie0
Obsługiwane systemy operacyjneBrak danych
Wymagania sprzętowe0
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Waga300 g
Wymiary

148.5 x 113.5 x 25 mm

Pozostałe parametry

Sieci komó,rkowe
- EV-DO/CDMA
- 4G LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS

VPN
- L2TP/PPTP/IPSEC VPN Pass-through
- Poł,ą,czenie PPTP/L2TP

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 596665
Producent D-Link
Kod producenta DWR-116
EAN 7900690391538
Strona www http://www.dlink.pl
Recenzje