Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

CyberPower Cyber Power UPS PR750ELCD 675W Tower (IEC C13)

CyberPower Cyber Power UPS PR750ELCD 675W Tower (IEC C13)

Kod: 218226

1 150,05 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 2 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

 ,Image and video hosting by TinyPic

Seria Professional Tower LCD zapewnia zaawansowaną, ochronę, zasilania, dla urzą,dzeń, takich jak mniejsze serwery, komputery stacjonarne a takż,e piece, pompy, kominki etc, wszę,dzie tam gdzie zastosowano zasilacze z aktywnym PFC i urzą,dzenia wymagają, peł,nej fali sinusoidalnej. Przeznaczona zaró,wno dla uż,ytkownikó,w domowych jak i mniejszych przedsię,biorstw.

Wbudowany AVR (Automatyczna Regulacja Napię,cia) oraz generacja czystej fali sinusoidalnej, to funkcje zapewniają,ce, ż,e sygnał, AC na wyjś,ciu jest bez zakł,ó,ceń, i bę,dzie kompatybilny z każ,dym typem obcią,ż,enia.
 ,Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas dział,ania, obcią,ż,enie, temperatura i wiele innych.

Oprogramowanie PowerPanel®, Business Edition monitoruje stan i pozwala zarzą,dzać, jednostką, UPS, opatentowana technologia GreenPower UPS™, redukuje zapotrzebowanie zuż,ycia energii do 75% w stosunku do modeli konkurencyjnych
Opcjonalnie, urzą,dzenie ma moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia adaptera (RMCARD202), któ,ry umoż,liwia zdalne zarzą,dzanie i kontrolowanie systemu poprzez standardową, przeglą,darkę, internetową, SNMP/HTTP. ,

Przeznaczenie:

 • Uż,ytkownicy zasilaczy z Aktywnym PFC lub urzą,dzeń, wymagają,cych peł,nej sinusoidy
 • Ś,rednie przedsię,biorstwo SMB (serwery, stacje robocze)
 • Uż,ytkownicy domowi (gracze, piece, pompy do kominkó,w, etc.)

Cechy produktu:

 • Czysta fala sinusoidalna na wyjś,ciu,
 • Technologia GreenPower UPS™, ,
 • Technologia Line-Interactive UPS
 • Automatyczny regulator napię,cia AVR, ,
 • Ochrona przed przepię,ciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI,
 • Automatyczny restart i ł,adowanie,
 • Interfejs USB,
 • Port EPO (Emergency Power Off)
 • Port RS-232 do zarzą,dzania,
 • Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD
 • Wymienne ogniwa
 • Doł,ą,czone oprogramowanie PowerPanel®, Business Edition software,
 • Zdalne zarzą,dzanie SNMP/HTTP , (opcjonalnie - wymagana karta RMCARD202)
 • Polisa ochrony sprzę,tu podł,ą,czonego pod UPS 100.000 Euro
Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Specyfikacja techniczna

 ,Specyfikacja techniczna:

 • Moc pozorna: 750VA,
 • Moc rzeczywista: 675W,

Wejś,cie:

 •  ,Czę,stotliwoś,ć,: 47Hz ~, 63 Hz , (czujnik automatyczny),
 •  ,zł,ą,cze: IEC 320 C14

Wyjś,cie:

 • zł,ą,cze: 6x IEC ,
 • Charakterystyka napię,cia wyjś,ciowego na baterii: Czysta fala sinusoidalna , 230Vac +/- 5%,
 • Czę,stotliwoś,ć, wyjś,cia na baterii: 50/60Hz +/- 0,1%,
 • Czas przeł,ą,czenia (typowy): 4ms,

Zabezpieczenie przecią,ż,eniowe:

 • Praca normalna: ogranicznik prą,du wyjś,ciowego, bezpiecznik,
 • Praca na baterii: ogranicznik prą,du wyjś,ciowego,
 • AVR: Double Boost, Single Buck
 • Zabezpieczenie przeciwprzepię,ciowe: tak

Cechy fizyczne urzą,dzenia

 • Wymiary (mm): 138 (G) x 162 (W) x 349 (S),  ,
 • Waga (kg): 6.6

Bateria:

 • Napię,cie: 12V ,
 • Pojemnoś,ć,: 7Ah,
 • Iloś,ć,: 2,
 • Czas do cał,kowitego nał,adowania: ~,8h

Ostrzeż,enia diagnostyczne:

 •  ,Wskaź,niki: Zasilanie, dioda LED
 •  ,Alarmy dź,wię,kowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przecią,ż,enie,

Komunikacja:

 •  ,Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD
 •  ,PowerPanel®, Business Edition

Zarzą,dzanie:

 •  ,Auto-Ł,adowanie: tak,
 •  ,Auto-Restart: tak,
 •  ,USB: tak,
 •  ,Interfejs COM: tak
 •  ,Port EPO: tak
 •  ,SNMP/HTTP: opcjonalnie

 ,

W zestawie

Zawartoś,ć, opakowania: ,jednostka UPS, podrę,cznik uż,ytkownika, pł,yta CD z aplikacją, PowerPanel®, Business Edition, przewó,d USB A+B, przewó,d IEC O/P x 1, przewó,d EPO x 1, przewó,d RS232 (DB-9)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 218226
Producent CyberPower
Kod producenta PR750ELCD
EAN 4712364143397
Strona www http://www.cyberpowersystems.com
Recenzje