Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

CyberPower Intelligent LCD Series GP UPS 1350VA/810W

CyberPower Intelligent LCD Series GP UPS 1350VA/810W

Kod: 213211

586,62 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Energooszczę,dna nowoczesna platforma sprzę,towa zaprojektowana, aby sprostać, praktycznie wszystkim dzisiejszym potrzebom (dom, SOHO, ś,redni biznes), tym samym zmniejszają,c Twoje uzależ,nienie od wielu systemó,w. Zarzą,dzanie UPS jest proste i intuicyjne, odbywa się, poprzez wyś,wietlacz LCD i umieszczone pod nim przyciski. Urzą,dzenie jest wyposaż,one w trzy gniazda UPS i przeciwprzepię,ciowe oraz trzy nastę,pne, któ,re zabezpieczają, podł,ą,czone urzą,dzenia.

Cechy i korzyś,ci:


 • oszczę,dnoś,ć, energii w oparciu o system UPS GreenPower ™, Technology
 • Kilka wyjś,ć, dla wielu serweró,w
 • oszczę,dzaj nawet do 75% elektrycznoś,ci
 • automatyczny regulator napię,cia (AVR)
 • programowalne zabezpieczenie przeciw spadkom i skokom napię,ć,
 • filtr przeciwzakł,ó,ceniowy. RFI/EMI
 • ochrona telefonu, faksu, modem DSL i sieci LAN
 • oprogramowanie Power Management
 • moż,liwoś,ć, planowanego wył,ą,czenia
 • automatyczne ponowne uruchomienie / ł,adowanie akumulatoró,w
 • wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD
 • poł,ą,czenie z komputerem przez port USB
 • ubezpieczenie podł,ą,czonego sprzę,tu do 50000 euro
Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaLAN (10/100 BaseTX)
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Wymiary

Wysokoś,ć,:24.9 cm
Szerokoś,ć,:10 cm
Gł,ę,bokoś,ć,:37.4 cm

Waga9.9 kg
Informacje dodatkowe
 • Alarmy dź,wię,kowe,
 • Wyś,wietlacz LCD,
 • Oprogramowanie PowerPanel Personal Edition
Specyfikacja techniczna
 • Moc:810 W
 • Moc pozorna:1350 VA
 • Napię,cie wejś,ciowe:220 - 240 V
 • Napię,cie wyjś,ciowe:230 (+/- 10%) V
 • Kształ,t napię,cia wyjś,ciowego:Sinus
 • Progi przeł,ą,czania:160V/264V
 • Czas przeł,ą,czania:4 milisekundy
 • Ś,redni czas ł,adowania:8 godzin
 • Architektura:Line-interactive
 • Obudowa:Tower
 • Zabezpieczenia:Przecią,ż,eniowe, Przepię,ciowe
 • Zastosowane technologie:GreenPower UPS  ,

Zł,ą,cza:

 • Gniazda sieciowe:6x
 • Gniazda zabezpieczają,ce linie danych:RJ-11 (Modem/Telefon)
 • Zł,ą,cza komunikacyjne:1x USB


  W zestawie

  Pł,yta CD-ROM z zał,ą,czonym oprogramowaniem i instrukcją, obsł,ugi

  Informacje dodatkowe

  Informacje dodatkowe

  Kod 213211
  Producent CyberPower
  Kod producenta CP1350EAVRLCD
  EAN 4712364141270
  Strona www http://www.cyberpowersystems.com
  Recenzje