Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cresyn HP500 white Słuchawki Nauszne

Cresyn HP500 white Słuchawki Nauszne

Kod: 206555

80,90 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

CS-HP500, to topowy model w swojej klasie. Oferują,cy atrakcyjny wyglą,d w parze z wysokiej jakoś,ci dź,wię,kiem za przystę,pną, cenę,.Te sł,uchawki to przede wszystkim wzó,r wygody. Oferują, też, mnó,stwo frajdy podczas sł,uchania. Brzmienie jest soczyste i dynamiczne. 50% sł,uchawek na rynku, któ,re ukrywają, się, pod znanymi markami to klapa. W opisywanym przypadku mamy do czynienia z wyją,tkowym produktem w niesamowicie atrakcyjnej cenie.

Wysokiej jakoś,ci poduszki, zapewniają, uż,ytkownikowi izolację, od otoczenia na bardzo wysokim poziomie rzę,du 90%. To gwarantuje nam komfort w sł,uchaniu muzyki w niemal każ,dych warunkach: w komunikacji miejskiej, samolocie itd. Poprzez perfekcyjne dopasowanie, muszle uł,oż,ą, się, dobrze w wię,kszoś,ci przypadkó,w. Dzię,ki temu , dź,wię,k wpada tam gdzie powinien nie wytrą,cają,c nic na zewną,trz. Brzmienie jest masywne i bogate w szczegó,ł,y. , Tutaj warto wspomnieć, o 2-stopniowym mechanizmie skł,adania, któ,ry pozwala zł,oż,yć, sł,uchawki w bardzo zwartą, konstrukcję, kiedy wybieramy się, w podró,ż,. Jest , to bardzo czę,stym problemem w tego typu sł,uchawkach. Producentowi , udał,o się, jednak znaleź,ć, na to sprytne rozwią,zanie.

HP-500 oferują, potę,ż,ny dź,wię,k i mogą, zagrać, naprawdę, gł,oś,no. Ś,wietne sprawdzą, się, nie tylko przy sł,uchaniu muzyki ale takż,e podczas oglą,dania filmó,w lub gier. Impedancja 35Ω, jest optymalną, wartoś,cią, dla przenoś,nych urzą,dzeń,, zestawó,w Hi-Fi jak i kina domowego. Warto podkreś,lić, iż, nawet podczas dł,ugich godziny spę,dzonych ze sł,uchawkami, nie odczujemy dyskomfortu. Konstrukcja oraz wykorzystane materiał,y zapewniają, wyją,tkową, wygodę,.

Atrakcyjny design oraz ciekawe wykoń,czenia sprawiają, ż,e sł,uchawki , przykuwają, wzrok i zawsze wyglą,dają, elegancko. Model dostę,pny jest w kolorach biał,ym, czarnym oraz czerwonym.

Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaBrak danych
PołączeniePrzewodowe
Pasmo przenoszenia

20 - 20,000 Hz

Czułość100 dB
MikrofonNie
Długość przewodu1.5 m
Waga124 g
Pozostałe parametry

* Typ konstrukcji: Otwarty, dynamiczny
* Rozmiar przetwornika: ø, 38 mm
* Maks. moc: 1,000 mW
* Typ kabla: Symetryczny
* Typ wtyku: ø, 3.5 mm stereo pokryta zł,otem
* Waga: 124 g bez kabla

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 206555
Producent Cresyn
Kod producenta Cresyn HP500 white
EAN 8808323001719
Strona www http://www.cresyn.com
Recenzje