Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cresyn Cresyn C450s czerwone

Cresyn Cresyn C450s czerwone

Kod: 738695

102,67 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Cresyn C450s to wrę,cz perfekcyjnie zrealizowany projekt sł,uchawek z mikrofonem i pilotem.
Efektowny design i wiele opcji kolorystycznych w sportowej stylistyce aby sprostać, wymaganiom szerokiego grona odbiorcó,w.

C450s to konstrukcja wykonana solidnie pod każ,dym wzglę,dem, któ,ra powinna zapewnić, trwał,oś,ć, na dł,ugi czas.
Brzmieniowo to sł,uchawki bardzo dynamiczne oferują,ce gł,ę,boki i tł,usty bas, któ,rego pomruk potrafi zaszokować,. Duż,e 10mm gł,oś,niki z magnesami neodymowymi dają, bardzo szczegó,ł,owe brzmienie w niskim i wysokim paś,mie. Ś,rodek pozostaje nadal bardzo czytelny, nie przytł,acza sł,uchacza, raczej wypeł,nia przestrzeń, muzyczną, tworzą,c zró,wnoważ,one brzmienie.

Otwarta konstrukcja akustyczna C450s oferuje wyrazisty, naturalny dź,wię,k i nawet podczas wę,dró,wki po mieś,cie, przy dobrze dopasowanym koń,có,wkach do naszego kanał,u usznego , znakomicie izoluje hał,as z zewną,trz, zostawiają,c jednak ok. 20% na to aby nie stracić, orientacji podczas uprawiania sportu czy poruszania się, w zgieł,ku miasta.
Warto podkreś,lić,, ż,e doł,ą,czone tipsy są, wyją,tkowo komfortowe w uż,ytkowaniu. Otrzymujemy 4 rozmiary w 2 kolorach.
Sł,uchawki wyposaż,ono w pł,aski i bardzo wytrzymał,y kabel. Zapobiega plą,taniu się, a jednocześ,nie zapewnia czysty dź,wię,k minimalizują,c zakł,ó,cenia pochodzą,ce od zetknię,cia kabla np. z odzież,ą,. Ką,towy jack to bardzo wygodne rozwią,zanie szczegó,lnie kiedy korzystamy ze Smartphona czy Laptopa.

Na kablu umieszczono pilot do odbierania/koń,czenia rozmó,w oraz do sterowania muzyką,.
Po drugiej stronie pilota wbudowano bardzo czuł,y mikrofon dookó,lny, któ,ry z maksymalną, klarownoś,cią, oddaje gł,os rozmó,wcy podczas rozmowy, jednocześ,nie zapewnia odcię,cie niepotrzebnego hał,asu z otoczenia. Wszystkie te cechy pozwalają, sł,uchać, muzyki i odbierać, poł,ą,czenia bez wyjmowania smartfona z kieszeni.

KonstrukcjaDouszne
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuOdbieranie/Wyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja16 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
Czułość100 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1.1 m
KolorCzerwony
Pozostałe parametry

Technologia
- Zastosowany najnowszy gł,oś,nik o ś,rednicy Ø, 10mm o czystym brzmieniu Hi-FI zaró,wno w zakresie wysokich jak i niskich czę,stotliwoś,ci. Oferuje potę,ż,ny bas oraz szlachetne brzmienie.
- Kompatybilne ze Smartphonami, Tabletami i Laptopami.:
- Proste odbieranie rozmó,w bez potrzeby wyjmowania sł,uchawek z uszu.

Dź,wię,k

- Zró,wnoważ,one brzmienie zapewniają,ce realistyczne doznania dź,wię,kowe oraz potę,ż,ne efekty dź,wię,kowe niezależ,nie od podł,ą,czonego urzą,dzenia

Izolacja

- Wygodne, dobrze dopasowują,ce się, tipsy silikonowe do skutecznej blokady od hał,asó,w zewnę,trznych
- Godziny sł,uchania: Lekkie tipsy typu Bi-Flange oferują,ce maximum komfortu na wiele godzin sł,uchania

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 738695
Producent Cresyn
Kod producenta Cresyn C450s czerwone
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.cresyn.com
Recenzje