Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Głośniki T6 Series II 51MF0376AA000

Creative Głośniki T6 Series II 51MF0376AA000

Kod: 401400

1 416,18 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Dla wytrawnego mił,oś,nika muzyki kompromis jest nie do pomyś,lenia. Mają,c to na myś,li, opracowaliś,my Creative ZiiSound T6 - najwyż,szej klasy bezprzewodowy zestaw gł,oś,nikowy 2.1, dzię,ki któ,remu bę,dziesz mó,gł, usł,yszeć, muzykę, w cał,ym domu.

Muzyka, filmy czy gry - usł,ysz każ,dy szczegó,ł, dzię,ki wysokiej jakoś,ci przetwornikom oraz precyzyjnemu subwooferowi z symetrycznie obcią,ż,onym moduł,em akustycznym (SLAM™,) zapewniają,cym dokł,adne brzmienie basó,w. Bezprzewodowe gł,oś,niki satelitarne z regulacją, ką,ta poł,oż,enia gwarantują, niespotykany realizm dź,wię,ku przestrzennego.

Wystarczy poł,ą,czyć, system ZiiSound T6 z dowolnym urzą,dzeniem kompatybilnym z technologią, Bluetooth, aby mó,c cieszyć, się, muzyką, odtwarzaną, z telefonu komó,rkowego, notebooka lub tabletu multimedialnego Creative ZiiO.

Dzię,ki licznym dostę,pnym opcjom poł,ą,czeń, system ten moż,e być, ró,wnież, uż,ywany na wiele innych sposobó,w Podł,ą,cz go do telewizora HD i ciesz się, kinem domowym lub podł,ą,cz je do komputera stacjonarnego lub notebooka i oglą,daj filmy on-line.

ZiiSound T6. Doskonał,e gł,oś,niki, na któ,re zasł,ugujesz.

Zalecane zastosowaniaMuzyka
Regulatory/KomunikacjaPilot
KolorCzarny
Sposób połączeniaKabel
Kolor

Czarny

Wymiary

Gł,oś,nik satelitarny: ,100 x 100 x 230mm
Subwoofer: 320 x 240 x 220mm

Waga6.5 kg
Pozostałe parametry

Zakres dział,ania: do 10 metró,w (pomiar na otwartej przestrzeni, ś,ciany i inne przeszkody mogą, ograniczyć, zasię,g urzą,dzenia)
Obsł,ugiwane kodeki: SBC, aptX

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 401400
Producent Creative
Kod producenta 51MF0376AA000
EAN 5390660179877
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje