Creative T6 series II głośnik BT 2.1

Be the first to review this product

PLN1,416.18

Creative T6 series II głośnik BT 2.1

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

Dla wytrawnego mił,oś,nika muzyki kompromis jest nie do pomyś,lenia. Mają,c to na myś,li, opracowaliś,my Creative ZiiSound T6 - najwyż,szej klasy bezprzewodowy zestaw gł,oś,nikowy 2.1, dzię,ki któ,remu bę,dziesz mó,gł, usł,yszeć, muzykę, w cał,ym domu.

Muzyka, filmy czy gry - usł,ysz każ,dy szczegó,ł, dzię,ki wysokiej jakoś,ci przetwornikom oraz precyzyjnemu subwooferowi z symetrycznie obcią,ż,onym moduł,em akustycznym (SLAM™,) zapewniają,cym dokł,adne brzmienie basó,w. Bezprzewodowe gł,oś,niki satelitarne z regulacją, ką,ta poł,oż,enia gwarantują, niespotykany realizm dź,wię,ku przestrzennego.

Wystarczy poł,ą,czyć, system ZiiSound T6 z dowolnym urzą,dzeniem kompatybilnym z technologią, Bluetooth, aby mó,c cieszyć, się, muzyką, odtwarzaną, z telefonu komó,rkowego, notebooka lub tabletu multimedialnego Creative ZiiO.

Dzię,ki licznym dostę,pnym opcjom poł,ą,czeń, system ten moż,e być, ró,wnież, uż,ywany na wiele innych sposobó,w Podł,ą,cz go do telewizora HD i ciesz się, kinem domowym lub podł,ą,cz je do komputera stacjonarnego lub notebooka i oglą,daj filmy on-line.

ZiiSound T6. Doskonał,e gł,oś,niki, na któ,re zasł,ugujesz.

Zalecane zastosowaniaMuzyka
Regulatory/KomunikacjaPilot
KolorCzarny
Sposób połączeniaKabel
Kolor

Czarny

Wymiary

Gł,oś,nik satelitarny: ,100 x 100 x 230mm
Subwoofer: 320 x 240 x 220mm

Waga6.5 kg
Pozostałe parametry

Zakres dział,ania: do 10 metró,w (pomiar na otwartej przestrzeni, ś,ciany i inne przeszkody mogą, ograniczyć, zasię,g urzą,dzenia)
Obsł,ugiwane kodeki: SBC, aptX

Additional Information

Kod 401400
Producent Creative
Kod producenta 51MF0376AA000
EAN N/A
Strona www http://www.creative.pl

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.