Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Głośniki T3250W 2.1

Creative Głośniki T3250W 2.1

Kod: 690495

217,59 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 3 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Biurkowy system gł,oś,nikó,w w ukł,adzie kanał,ó,w 2.1 z bezprzewodową, technologią, Bluetooth
System gł,oś,nikó,w Creative T3250 Wireless zapewnia ł,ą,cznoś,ć, Bluetooth umoż,liwiają,cą, bezprzewodowe przesył,anie muzyki z wię,kszoś,ci urzą,dzeń, stereofonicznych z technologią, Bluetooth.

Wygodne, bezprzewodowe odtwarzanie dź,wię,ku
Bezprzewodowe przesył,anie dź,wię,ku do biurkowego systemu gł,oś,nikó,w Creative T3250 Wireless jest bardzo proste dzię,ki wygodnie umieszczonemu przyciskowi Bluetooth na regulatorze gł,oś,noś,ci. Inne przydatne elementy sterują,ce, umoż,liwiają,ce na przykł,ad wł,ą,czenie zasilania i dostosowanie poziomu gł,oś,noś,ci są, takż,e ergonomiczne i ł,atwo dostę,pne.

Ciesz się, realistycznym dź,wię,kiem
W technologii Creative IFP (Image Focusing Plate - pł,ytka skupiają,ca) zastosowano membranę, otaczają,cą, przetworniki w gł,oś,nikach satelitarnych. Technologia IFP poprawia kierunkowoś,ć, i obrazowanie dź,wię,ku, zapewniają,c ciekawe wraż,enia akustyczne i wyrazisty dź,wię,k przy jednoczesnym zachowaniu dokł,adnoś,ci tonalnej.

Kompaktowy system zapewniają,cy potę,ż,ne brzmienie
Dzię,ki technologii DSE (Dual Slot Enclosure - podwó,jna obudowa gniazda) gł,oś,niki satelitarne T3250 Wireless, mimo niewielkich rozmiaró,w, zapewniają, lepsze odtwarzanie ś,rednich basó,w. Dzię,ki portowi podzielonemu na dwa oddzielne gniazda system T3250 Wireless gwarantuje korzyś,ci posiadania dł,ugiego portu zapewniają,cego gł,oś,niejszy dź,wię,k i lepszy rozkł,ad czę,stotliwoś,ci w cał,ym systemie.

Po prostu doskonał,e brzmienie
Ciesz się, wspaniał,ymi basami dzię,ki specjalnie dostosowanemu subwooferowi typu down-firing z duż,ym portem z podwó,jnym zawieszeniem membrany zapewniają,cemu doskonał,ą, jakoś,ć, niskich dź,wię,kó,w w filmach, grach i muzyce.

PrzeznaczenieGaming
Stacja dokującaNie
RegulatoryRegulacja poziomu głośności
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza3,5mm minijack
Akcesoria w zestawie

- 2 gł,oś,niki satelitarne
- Subwoofer
- Regulator gł,oś,noś,ci z kablem
- Ulotki produktu

KolorCzarny
Wymiary

- Gł,oś,nik satelitarny: 147 x 73 x 88 mm.
- Subwoofer: 222 x 184 x 184 mm.

Waga2 kg
Pozostałe parametry

Wymagania systemowe:
- Urzą,dzenia Bluetooth obsł,ugują,ce profil stereo Bluetooth (A2DP)
- Urzą,dzenia analogowe audio z wyjś,ciem 3,5 mm
Wersja Bluetooth:
- Bluetooth 3.0
Profil Bluetooth:
- A2DP (Bezprzewodowy dź,wię,k stereo Bluetooth)
Obsł,ugiwane kodeki:
- SBC

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 690495
Producent Creative
Kod producenta 51MF0450AA000
EAN 5390660186325
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje