Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative SB X-FI Go! Pro karta muzyczna zewnętrzna

Creative SB X-FI Go! Pro karta muzyczna zewnętrzna

Kod: 628730

158,37 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Superrealistyczny dź,wię,k w grach i moż,liwoś,ć, uzyskania dź,wię,ku przestrzennego w sł,uchawkach.
Karta dź,wię,kowa Sound Blaster X-Fi Go! firmy Creative pozwala cieszyć, się, niezwykł,ym dź,wię,kiem w grach w dowolnym miejscu i na dowolnym komputerze! Karta dział,a podobnie jak pamię,ć, USB. Wystarczy podł,ą,czyć, ją, do komputera, aby doś,wiadczyć, niesamowitego dź,wię,ku przestrzennego X-Fi w sł,uchawkach i najwyż,szego stopnia realizmu, gwarantowanego przez technologię, EAX Advanced HD. 1 GB pamię,ci, w jaką, został,a wyposaż,ona karta, przechowuje oprogramowanie instalacyjne, a ponadto pozwala przechowywać, ustawienia i poziomy gier uż,ytkownika. Jest to idealne rozwią,zanie na turnieje gier sieciowych. Karta jest zgodna z setkami tytuł,ó,w na Windows XP i Windows Vista i jest bardzo przenoś,na —, moż,na przypią,ć, ją, do breloka do kluczy! Karta Sound Blaster X-Fi Go! pozwala szybko i ł,atwo zmodernizować, komputer i uzyskać, ekstremalną, jakoś,ć, dź,wię,ku.

 • Karta dź,wię,kowa zapewniają,ca ekstremalną, jakoś,ć, dź,wię,ku w postaci niewielkiego klucza USB.
 • Technologia X-Fi CMSS-3D zapewniają,ca niesamowity dź,wię,k przestrzenny w sł,uchawkach.
 • Technologia X-Fi Crystalizer poprawia jakoś,ć, dź,wię,ku w grach, plikach MP3 i ś,cież,kach dź,wię,kowych filmó,w DivX.
 • Obsł,uga technologii EAX Advanced HD gwarantuje maksymalny realizm dź,wię,ku w grach dla Windows XP i Windows Vista.
 • We wbudowanej pamię,ci o pojemnoś,ci 1 GB przechowywane jest oprogramowanie instalacyjne (nie ma potrzeby instalowania niczego z dysku CD) oraz ustawienia do gier.
 • Kartę, moż,na przypią,ć, do breloka na klucze, co pozwala wygodnie korzystać, z niej na turniejach gier sieciowych i w kawiarenkach internetowych.
Możliwości podłączenia głośników/słuchawekod stereofonicznych do 5.1
Zawartość zestawu

 ,

 • Karta dź,wię,kowa Sound Blaster X-Fi Go!
 • Sterowniki dla systemó,w Windows XP i Windows Vista
 • Podrę,cznik uż,ytkownika
 • Oprogramowanie Creative
 • Skró,cony podrę,cznik uż,ytkownika

 ,

Specyfikacja techniczna

Technologia X-Fi CMSS-3D

 • X-Fi CMSS-3D Headphone: Zapewnia moż,liwoś,ć, odtwarzania wielokanał,owego dź,wię,ku dowolnego typu w sł,uchawkach.
 • X-Fi CMSS-3D Virtual: Zapewnia moż,liwoś,ć, odtwarzania wielokanał,owego dź,wię,ku dowolnego typu na dwó,ch gł,oś,nikach.

 ,

Jedno stereofoniczne gniazdo 3,50 mm (1/8 cala) typu jack, peł,nią,ce rolę, wejś,cia mikrofonowego

Wejś,cia audio

Jedno stereofoniczne gniazdo 3,50 mm (1/8 cala) typu jack, peł,nią,ce rolę, analogowego wyjś,cia liniowego lub wyjś,cia sł,uchawkowego

Wymagania systemowe
 • Procesor Intel Pentium 4 1,6 GHz lub AMD Athlon XP 2000+ (zalecany procesor Pentium 4 2,2 GHz, AMD AthlonTM XP 2400+ lub szybszy)
 • Pł,yta gł,ó,wna z chipsetem Intel, AMD lub innym, w peł,ni zgodnym
 • System operacyjny Microsoft Windows Vista, 64-bitowy, z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), Windows Vista, 32-bitowy, z dodatkiem SP1, Windows XP Professional, wersja x64, Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Windows XP Media Center Edition (MCE) 2005 lub Windows XP Media Center Edition 2004
 • 256 MB pamię,ci RAM (512 MB w przypadku systemu Windows Vista)
 • 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Wolne gniazdo USB 1.1 (zalecane USB 2.0)
 • Sł,uchawki lub gł,oś,niki aktywne (do kupienia osobno)
W zestawie
 • Karta dź,wię,kowa Sound Blaster X-Fi Go!
 • Sterowniki dla systemó,w Windows XP i Windows Vista
 • Podrę,cznik uż,ytkownika
 • Oprogramowanie Creative
 • Skró,cony podrę,cznik uż,ytkownika
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 628730
Producent Creative
Kod producenta 70SB129000005
EAN 5390660184260
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje