Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative SB Tactic 3 D Sigma słuchawki z mikrofonem

Creative SB Tactic 3 D Sigma słuchawki z mikrofonem

Kod: 530614

209,58 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Sound Blaster Tactic3D Sigma

Game –, zanurz się, w przestrzennym dź,wię,ku dzię,ki technologii THX TruStudio Pro.

Ciesz się, niespotykanej dotą,d jakoś,ci dź,wię,kiem 3D wysokiej rozdzielczoś,ci w grach komputerowych dzię,ki zestawowi sł,uchawkowemu dla graczy Dual Mode Sound Blaster Tactic3D Sigma. Pię,ć,dziesię,ciomilimetrowe przetworniki gł,oś,nikó,w HD generują, dź,wię,k o niespotykanej dotą,d jakoś,ci –, odgł,osy wystrzał,ó,w i krokó,w odtwarzane z niezwykł,ą, precyzją, dzię,ki technologii THX TruStudio Pro Surround pozwolą, Ci poczuć, się, jak na prawdziwym polu walki. Oprogramowanie obsł,ugują,ce ekran dotykowy oraz ustawienia TacticProfile pozwalają, na zapisywanie i udostę,pnianie ulubionych konfiguracji –, wł,ą,cznie z ustawieniami dź,wię,ku przestrzennego w sł,uchawkach w technologii THX TruStudio Pro Surround oraz funkcji modyfikacji gł,osu VoiceFX. Tryb Dual Mode pozwala podł,ą,czyć, zestaw do gniazda mini jack w komputerze PC bą,dź, Mac lub skorzystać, z adaptera Dual Mode USB i cieszyć, się, peł,nią, moż,liwoś,ci technologii TruStudio Pro.

 • Dual Mode –, wybó,r mię,dzy poł,ą,czeniem analogowym lub przez USB! Moż,liwoś,ć, bezpoś,redniego podł,ą,czenia za pomocą, wtykó,w mini jack 3,5 mm do karty Sound Blaster, wbudowanej karty dź,wię,kowej lub odtwarzacza MP3, a takż,e wykorzystania adaptera THX TruStudio Pro Dual Mode USB Adapter i podł,ą,czenia do komputera PC lub Mac za poś,rednictwem zł,ą,cza USB.
 • Dź,wię,k w technologii THX TruStudio Pro Surround sprawia, ż,e znajdujesz się, poś,rodku wydarzeń,. Dokł,adnie zlokalizujesz kierunek, z któ,rego dochodzą, dź,wię,ki –, z przodu, z tył,u, z gó,ry lub z doł,u. Wraż,enie w peł,ni przestrzennego dź,wię,ku i efektó,w dź,wię,kowych 3D jest moż,liwe tylko dzię,ki technologii THX TruStudio Pro Surround.
 • Pię,ć,dziesię,ciomilimetrowe przetworniki wysokiej rozdzielczoś,ci generują, dź,wię,k o niespotykanej dotą,d jakoś,ci, gwarantują,c niesamowite wraż,enia podczas grania
 • Konfigurowalny interfejs sterownika TacticControl w poł,ą,czeniu z technologią, Live!Touch obsł,ugują,cą, ekrany dotykowe w systemie Windows 7 zagwarantuje Ci peł,ną, kontrolę, nad wszystkimi funkcjami pakietu THX TruStudio Pro, graficznym korektorem dź,wię,ku oraz moż,liwoś,ciami VoiceFX.
 • Moż,liwe jest takż,e eksportowanie profili ustawień, dź,wię,ku TacticProfile (dostosowanych do Sound Blaster Tactic3D Sigma) i udostę,pnianie ich innym graczom. Doł,ą,czono profile Tactic Profiles znanych na cał,ym ś,wiecie graczy: Fatal1ty, CompLexity, Team Dignitas.
 • Dzię,ki technologii VoiceFX moż,esz zmieniać, swó,j gł,os, modyfikują,c go w zależ,noś,ci od postaci, w któ,rą, się, wcielasz. Oprogramowanie Creative ALchemy pozwoli Ci natomiast odtworzyć, w systemie Windows 7 dź,wię,k przestrzenny w grach przeznaczonych dla systemu Windows XP.
 • Stalowy pał,ą,k –, precyzyjna regulacja poł,ą,czona z wyją,tkową, trwał,oś,cią,
 • Kompatybilnoś,ć, z komunikatorami Skype, Windows Live AIM, Yahoo Messenger

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
Impedancja32 Ω,
Komunikacja bezprzewodowaNie
Wymagania systemowe

Minimalne wymagania systemowe:

 • Windows 7, Windows Vista 32bit SP1 lub nowszy, Windows Vista 64bit SP1 lub nowszy, Windows XP 32bit SP2 lub nowszy, Windows XP 64bit SP1 lub nowszy, Mac OS X v10.5 lub nowszy
 • Port USB 2.0 typu A
 • Procesor Intel Pentium 4 1,6 GHz lub odpowiadają,cy mu procesor AMD (512 MB pamię,ci RAM)

Zalecane wymagania systemowe: Procesor Intel Core 2 Duo 2 GHz lub lepszy (1 GB pamię,ci RAM)

ZłączaBrak danych
Pasmo przenoszenia

20 Hz ~, 20 kHz
Mikrofon: 80 Hz ~, 14 kHz

Czułość102 dB
MikrofonTak
Pozostałe parametry

Sł,uchawki:

 • Przetworniki: magnes neodymowy o ś,rednicy 50 mm

Mikrofon:

 • Typ mikrofonu: Kondensator z technologią, redukcji szumó,w
 • Impedancja: <,2,2 kilooma
Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie (do pobrania z sieci Internet):

 • Panel sterowania TacticControl obsł,ugują,cy technologię, LiveTouch
 • Instrukcja obsł,ugi
W zestawie
 • Sł,uchawki Sound Blaster Tactic3D Sigma z odł,ą,czalnym mikrofonem oraz regulatorem gł,oś,noś,ci na kablu
 • Adapter THX TruStudio Pro Dual Mode USB
 • Skró,cona instrukcja obsł,ugi
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 530614
Producent Creative
Kod producenta 70GH014000002
EAN 5390660174063
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje