Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Karta dźwiękowa Sound Blaster Play2 70SB162000001

Creative Karta dźwiękowa Sound Blaster Play2 70SB162000001

Kod: 639373

80,71 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Karta dź,wię,kowa USB
Sound Blaster Play! 2 to karta dź,wię,kowa USB, któ,ra zapewnia uż,ytkownikom realistyczne przestrzenne studio dź,wię,kowe oraz nagrania bez szumó,w do transmisji i konferencji wideo. Karta Sound Blaster Play! 2, zgodna ze wszystkimi analogowymi zestawami sł,uchawkowymi i sł,uchawkami dousznymi, oferuje potę,ż,ny dź,wię,k dzię,ki rozwią,zaniu SBX Pro Studio oraz peł,ne moż,liwoś,ci konfiguracji dź,wię,ku poprzez panel sterowania Sound Blaster Play! 2 oraz zoptymalizowane profile do wybranych marek sł,uchawek.

Nagrania dź,wię,kowe przez USB
funkcja podł,ą,czenia przez USB pozwala na nagrania bez szumó,w do transmisji i konferencji wideo.

SBX Pro Studio
SBX Pro Studio zwię,ksza i rozszerza przestrzeń, wirtualnych efektó,w dź,wię,kowych, pozwalają,c cieszyć, się, kinową, jakoś,cią, dź,wię,ku w domowym zaciszu. Popraw efekty dź,wię,kowe we wszystkich zestawach sł,uchawkowych i sł,uchawkach dousznych.

Scout Mode
To rozwią,zanie do gier umoż,liwia usł,yszenie dź,wię,kó,w wydawanych przez przeciwnikó,w z wię,kszej odległ,oś,ci, co zapewnia poważ,ną, przewagę, taktyczną, w trakcie walki.

Panel sterowania Sound Blaster Play! 2 (aplikacja na komputery PC i Mac)
Doś,wiadcz kinowych wraż,eń,, któ,re rozwią,zanie Sound Blaster pozwala uzyskać, na komputerach PC lub Mac.

Karta Sound Blaster Play! 2, zgodna ze wszystkimi analogowymi zestawami sł,uchawkowymi i sł,uchawkami dousznymi

Oferuje potę,ż,ny dź,wię,k dzię,ki rozwią,zaniu SBX Pro Studio oraz peł,ne moż,liwoś,ci konfiguracji dź,wię,ku poprzez panel sterowania Sound Blaster Play! 2 oraz zoptymalizowane profile do wybranych marek sł,uchawek.
Jeś,li zestaw sł,uchawkowy posiada pojedynczy, ł,ą,czony wtyk do wyjś,cia audio i wejś,cia mikrofonowego, moż,esz uż,yć, rozdzielacza do poł,ą,czenia zestawu sł,uchawkowego z komputerami przenoś,nymi i stacjonarnymi, któ,re posiadają, oddzielne zł,ą,cza audio i mikrofonowe.

Liczba kanałów audio5.0
Chipset0
Technologie

- EAX Advanced 5.0
- SBX Pro Studio

Złącza1x 3,5mm minijack Słuchawki
Wymagania sprzętowe

Windows:
- Procesor Intel Core™,2 Duo 2.2 GHz, AMD Athlon 64x2 Dual Core lub ró,wnoważ,ny
- System Microsoft®, Windows®, 8 32-bitowy lub 64-bitowy, Windows 7 32-bitowy lub 64-bitowy, Windows Vista®, 32-bitowy lub 64-bitowy
- Napę,d CD-ROM lub DVD-ROM do instalacji oprogramowania
 , , , 1 GB pamię,ci RAM
- 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Dostę,pny port USB 1.1, 2.0 lub 3.0
Mac OS:
- Procesor Intel Core 2 Duo 2,8 GHz
- System Mac OS X 10.6.8 lub nowszy
- Napę,d CD-ROM lub DVD-ROM do instalacji oprogramowania
- 1 GB pamię,ci RAM
- 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Dostę,pny port USB 2.0

Obsługiwane systemy operacyjneMac OS
Oprogramowanie0
Akcesoria w zestawie

- Sound Blaster Play! 2
- Przewó,d rozdzielają,cy o dł,ugoś,ci 0,11 m
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi
- Instalacyjna pł,yta CD

KolorCzarny
Wymiary0
Waga400 g
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 639373
Producent Creative
Kod producenta 70SB162000001
EAN 5390660186561
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje