Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Roar głośnik bezprzewodowy

Creative Roar głośnik bezprzewodowy
606,57 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Kompaktowy gł,oś,nik bezprzewodowy z technologią, Bluetooth i NFC
Jeszcze nigdy z tak mał,ego i kompaktowego gł,oś,nika nie wydobywał, się, tak potę,ż,ny i doskonale dostrojony dź,wię,k. Opracowują,c gł,oś,nik Sound Blaster Roar, dokonaliś,my niemoż,liwego, umieszczają,c system skł,adają,cy się, z dwó,ch wzmacniaczy i 5 przetwornikó,w (w tym potę,ż,ny subwoofer) w konstrukcji tak niewielkich rozmiaró,w. Wynik: mniejszy, lż,ejszy, stabilniejszy i potę,ż,niejszy gł,oś,nik w poró,wnaniu do innych gł,oś,nikó,w tej klasy. Nie uwierzysz, jeś,li tego nie usł,yszysz.

Konstrukcja zapewniają,ca podwó,jne wzmocnienie: dwa wzmacniacze zamiast jednego
Wię,kszoś,ć, przenoś,nych gł,oś,nikó,w wykorzystuje pojedynczy wzmacniacz do odtwarzania cał,ego spektrum dź,wię,kó,w. W przypadku konstrukcji z jednym wzmacniaczem wię,kszą, uwagę, zwraca się, na dź,wię,ki o niskich i ś,rednich czę,stotliwoś,ciach, co negatywnie wpł,ywa na dź,wię,ki o wysokich czę,stotliwoś,ciach. Gł,oś,nik Sound Blaster Roar wykorzystuje dwa wzmacniacze: jeden do niskich i ś,rednich czę,stotliwoś,ci, a drugi - wył,ą,cznie do wysokich. Pozwala to zapewnić, niezwykł,ą, czystoś,ć, i niezró,wnaną, jakoś,ć, HD. Skierowany w gó,rę, przetwornik odtwarzają,cy basy i dź,wię,ki o ś,rednich czę,stotliwoś,ciach jest ustawiony poziomo, co wpł,ywa na obniż,enie ś,rodka cię,ż,koś,ci gł,oś,nika i zwię,ksza jego stabilnoś,ć,.

TERABASS: OPTYMALNE BRZMIENIE BASÓ,W, NAWET PRZY DUŻ,EJ GŁ,OŚ,NOŚ,CI
Funkcja TeraBass w gł,oś,niku Sound Blaster Roar inteligentnie wzmacnia basy podczas cichego sł,uchania muzyki, na przykł,ad w nocy czy w trudnych akustycznie miejscach. Poziom kompensacji basó,w zmniejsza się, w miarę, zwię,kszania poziomu gł,oś,noś,ci, aż, do osią,gnię,cia maksymalnej dynamiki dź,wię,ku, gdzie nie jest potrzebne jego przetwarzanie. Funkcję, TeraBass moż,na wył,ą,czyć,, jeś,li kompensacja basó,w nie jest potrzebna.

Zaawansowane kodeki audio HD —, aptX i AAC
Gł,oś,nik Sound Blaster Roar obsł,uguje kodeki aptX i AAC —, zaawansowane kodeki HD zapewniają,ce wysokiej jakoś,ci dź,wię,k przesył,any przez Bluetooth. Te kodeki —, obsł,ugiwane przez markowe telefony z systemem Android i iPhone'y —, są, konieczne do zapewnienia doskonał,ego dź,wię,ku przesył,anego bezprzewodowo i czasem pró,ż,no ich szukać, nawet w drogich gł,oś,nikach bezprzewodowych.

PrzeznaczeniePrzenośne
Stacja dokującaNie
RegulatoryRegulacja wysokich tonów
Komunikacja bezprzewodowaNFC
ZłączaAUX
Akcesoria w zestawie

- Sound Blaster Roar
- Zasilacz
- Kabel micro US
- Instrukcja obsł,ugi

KolorCzarny
Wymiary

57 x 202 x 115 mm

Waga1.1 kg
Pozostałe parametry

- Profil Bluetooth: A2DP (Bezprzewodowy dź,wię,k stereo Bluetooth), AVRCP (Pilot Bluetooth), HFP (Profil gł,oś,nomó,wią,cy)
- Obsł,ugiwane kodeki: aptX, SBC, AAC

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 632109
Producent Creative
Kod producenta 51MF8170AA000, 51MF8170AA000/05
EAN 5390660187766
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje