Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Głośniki przenośne Muvo Mini czerwony

Creative Głośniki przenośne Muvo Mini czerwony

Kod: 639365

208,20 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Przenoś,ny wodoodporny gł,oś,nik bezprzewodowy
Creative MUVO mini przekracza granice w rozkoszowaniu się, muzyką,. Jest przetestowany pod ką,tem odpornoś,ci na warunki atmosferyczne zgodnie ze standardem IP66, a czas ż,ycia akumulatora wynosi do 10 godzin, co oznacza, ż,e moż,esz cieszyć, się, muzyką, non-stop nawet przy kiepskiej pogodzie... albo na szalonej imprezie nad basenem!

Ś,wietny nad basenem
Przygotuj się, na chlapanie w wodzie z muzyką, w tle! Gł,oś,nik Creative MUVO mini przetestowany pod ką,tem odpornoś,ci na warunki atmosferyczne zgodnie ze standardem IP66* jest wodoodporny, co oznacza, ż,e moż,esz cieszyć, się, muzyką, non-stop nawet przy kiepskiej pogodzie... albo na szalonej imprezie nad basenem!
* Stopień, ochrony IP66 potwierdza, ż,e Creative MUVO mini ma wystarczają,cą, ochronę, przed szkodliwym kontaktem ciał, stał,ych z czę,ś,ciami znajdują,cymi się, w obudowie produktu oraz wnikaniem pył,u i ciał, obcych oraz wystarczają,cą, ochronę, przed cieczami w trakcie aktywnoś,ci rekreacyjnej, wnikają,cymi w produkt w szkodliwej iloś,ci.

Zabierz imprezę, ze sobą,
Creative MUVO mini jest mał,y i kompaktowy, aby moż,na go był,o wszę,dzie zabrać, ze sobą,. Zacznij przygodę,!

Rozpocznij imprezę,!
Nie lekceważ, sprawnoś,ci dź,wię,kowej Creative MUVO mini z powodu jego rozmiaru! Ten gł,oś,nik oferuje zaskakują,co gł,oś,ny i czysty dź,wię,k z wystarczają,co gł,ę,bokimi basami, aby wszyscy tań,czyli do Twojej playlisty.

Nie daj przerwać, zabawy

Niech ta playlista gra bez przerwy, czas ż,ycia akumulatora gł,oś,nika Creative MUVO mini wynosi do 10 godzin**. Kiedy się, wyczerpie, po prostu nał,aduj go przez port Micro USB.
** Rzeczywisty czas pracy akumulatora zależ,y od uż,ytkowania, ustawień, i warunkó,w ś,rodowiskowych.

Poł,ą,czenie bezprzewodowe
Po prostu stuknij Creative MUVO mini, aby bezproblemowo sparować, z urzą,dzeniem z uruchomioną, usł,ugą, NFC. Moż,esz też, poł,ą,czyć, urzą,dzenie przez Bluetooth***.
*** Kompatybilny z wię,kszoś,cią, urzą,dzeń, stereo Bluetooth.

Wejś,cie Aux
Gł,oś,nik Creative MUVO mini posiada wbudowane wejś,cie Aux 3,5 mm do podł,ą,czania innych analogowych urzą,dzeń, audio.

Przeł,ą,czaj się, mię,dzy playlistą,, a rozmowami telefonicznymi
Przeł,ą,czanie się, mię,dzy rozmowami telefonicznymi i playlistą, jest bezproblemowe w Creative MUVO mini. W gł,oś,nik jest wbudowany mikrofon, któ,ry umoż,liwia prowadzenie rozmó,w. Kiedy skoń,czysz rozmawiać,, po prostu przeł,ą,cz się, z powrotem na playlistę, jednym naciś,nię,ciem przycisku. Jakie to proste!

PrzeznaczeniePrzenośne
Stacja dokującaNie
RegulatoryRegulacja poziomu głośności
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
ZłączamicroUSB
Akcesoria w zestawie

- Creative MUVO mini
- Kabel Micro USB
- Quick Start Guide
- Karta gwarancyjna

KolorCzerwony
Wymiary

190 x 37 x 59 mm

Waga285 g
Pozostałe parametry

Profil Bluetooth:
- A2DP (Bezprzewodowy dź,wię,k stereo Bluetooth)
- AVRCP (Pilot Bluetooth)
- HFP (Profil gł,oś,nomó,wią,cy)
Obsł,ugiwane kodeki:
- SBC
Wymagania systemowe:
- Bezprzewodowe strumieniowe przesył,anie danych:
- Kompatybilne urzą,dzenia Bluetooth obsł,ugują,ce profil stereo Bluetooth (A2DP)
Parowanie za pomocą, jednego dotknię,cia:
- Urzą,dzenia obsł,ugują,ce technologię, NFC

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 639365
Producent Creative
Kod producenta 51MF8200AA007
EAN 5390660187681
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje