Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Muvo 20 biały głośnik bezprzewodowy

Creative Muvo 20 biały głośnik bezprzewodowy

Kod: 609032

350,83 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Creative MUVO 20
Przenoś,ny gł,oś,nik bezprzewodowy z technologią, NFC


Dzię,ki dwó,m 3-calowym, peł,nozakresowym przetwornikom zasilanym przez potę,ż,ny wzmacniacz i zaawansowanemu portowi basowemu z podwó,jnym zawieszeniem membrany gł,oś,nik bezprzewodowy Creative MUVO 20 z technologią, NFC i Bluetooth zapewnia najwyż,szą, jakoś,ć, dź,wię,ku w swojej klasie. Gł,oś,nik MUVO 20 obsł,uguje takż,e najnowocześ,niejszy kodek audio aptX®,, dzię,ki czemu jakoś,ć, dź,wię,ku przesył,anego bezprzewodowo nie odbiega od jakoś,ci poł,ą,czenia przewodowego.

Gotowanie w rytmie muzyki
Dodaj szczyptę, muzyki do swoich potraw! Sparuj swó,j smartfon z gł,oś,nikiem MUVO 20 i tań,cz w rytm muzyki podczas przygotowywania posił,kó,w w kuchni. Nawet jeś,li masz peł,ne rę,ce roboty, przygotowują,c potrawy na przyję,cie, nie musisz martwić, się,, ż,e nie odbierzesz telefonu, ponieważ, gł,oś,nik MUVO 20 moż,e sł,uż,yć, jako zestaw gł,oś,nomó,wią,cy, umoż,liwiają,cy rozmowy bez koniecznoś,ci trzymania sł,uchawki.

Najpotę,ż,niejszy dź,wię,k w swojej klasie
Gł,oś,nik MUVO 20 zapewnia lepszą, jakoś,ć, dź,wię,ku niż, wię,kszoś,ć, gł,oś,nikó,w przenoś,nych. Dzię,ki technologii BasXPort™, i zaawansowanemu portowi basowemu z podwó,jnym zawieszeniem membrany gł,oś,nik zapewnia czyste i wyraziste basy. Ta technologia wspó,ł,pracuje z dwoma potę,ż,nymi, 3-calowymi, peł,nozakresowymi przetwornikami umieszczonymi w duż,ej obudowie akustycznej, zapewniają,cymi dź,wię,k nieodbiegają,cy jakoś,cią, od dź,wię,ku z gł,oś,nikó,w zasilanych przewodowo.

Bezprzewodowy dź,wię,k o wysokiej jakoś,ci
Poł,ą,czenie bezprzewodowe z gł,oś,nikiem MUVO 20 jest szybkie i ł,atwe. Wystarczy dotkną,ć, i sparować, urzą,dzenie! Dzię,ki kodekowi audio HD aptX®, moż,esz mieć, pewnoś,ć,, ż,e dź,wię,k przesył,any bezprzewodowo przez gł,oś,nik MUVO 20 brzmi tak dobrze jak w przypadku poł,ą,czenia przewodowego.

PrzeznaczeniePrzenośne
Stacja dokującaNie
RegulatoryRegulacja poziomu głośności
Komunikacja bezprzewodowaNFC
Złącza3,5mm minijack
Akcesoria w zestawie

- Gł,oś,nik MUVO 20
- Kabel USB
- Ulotki gwarancyjne i z informacjami o bezpieczeń,stwie
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi

KolorBiały
Wymiary

115.0 x 335.0 x 115.0 mm

Waga1.02 kg
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 609032
Producent Creative
Kod producenta 51MF8185AA001
EAN 5390660185342
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje