Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Inspire T12 Wireless Bluetooth

Creative Inspire T12 Wireless Bluetooth

Kod: 154375

299,67 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Nadaj swojemu komputerowi nową, jakoś,ć, dzię,ki zestawowi gł,oś,nikowemu Creative T12 Wireless 2.0. Dzię,ki wykorzystaniu najwyż,szej jakoś,ci peł,nozakresowych przetwornikó,w dwuelementowy zestaw gł,oś,nikowy gwarantuje doskonał,ą, dynamikę, dź,wię,kó,w. W zestawie wykorzystano takż,e nasze uznane na cał,ym ś,wiecie rozwią,zanie oparte na technologii Bluetooth, któ,re umoż,liwia bezproblemowe i bezprzewodowe przesył,anie muzyki z dowolnego urzą,dzenia wyposaż,onego w nadajnik Bluetooth - z komputera stacjonarnego, notebooka lub telefonu komó,rkowego. Ponadto dzię,ki technologii BassFlex™,, któ,ra rozszerza zakres niskich czę,stotliwoś,ci, dź,wię,k jest wzbogacany gł,ę,bokimi basami nawet bez koniecznoś,ci stosowania sobwoofera - wraż,anie podczas sł,uchania muzyki są, wię,c peł,niejsze i bogatsze.

Kompatybilnoś,ć, z każ,dym urzą,dzeniem posiadają,cym nadajnik Bluetooth
Moż,liwoś,ć, bezprzewodowego przesył,ania muzyki do gł,oś,nikó,w Creative T12 Wireless z każ,dego urzą,dzenia Bluetooth takiego jak telefon komó,rkowy, notebook, iPhone znajdują,cego się, w odległ,oś,ci do 10 m.

Uznana technologia Bluetooth
Wyró,ż,niona nagrodą, „,Best of CES 2010”,, przyznawaną, przez organizację, przez Bluetooth Special Interest Group, technologia Bluetooth, któ,rą, wykorzystaliś,my w gł,oś,nikach Inspire S2 Wireless 2.1, został,a takż,e zastosowana w zestawie Creative T12 Wireless, dzię,ki czemu oferuje on najlepsze rozwią,zania z zakresu bezprzewodowych systemó,w przesył,ania dź,wię,ku.

Bezprzewodowa transmisja dź,wię,ku o wysokiej jakoś,ci
Kodek audio aptX zapewnia nadzwyczajną, jakoś,ć, dź,wię,ku stereo charakterystyczną, dla urzą,dzeń, Bluetooth.

Basowe brzmienie w niewielkiej obudowie
Technologia BassFlex™, zwię,ksza zakres niskich czę,stotliwoś,ci, przez co dź,wię,k wzbogacany jest gł,ę,bokimi basami bez koniecznoś,ci stosowania masywnego sobwoofera.

Wygodny dostę,p do panelu sterowania
Bezproblemowe ł,ą,czenie się, z urzą,dzeniami Bluetooth - wystarczy jedno dotknię,cie przycisku. Zlokalizowanie gniazda sł,uchawkowego i regulatora gł,oś,noś,ci z przodu gł,oś,nikó,w to dodatkowe udogodnienia znacznie zwię,kszają,ce komfort uż,ytkowania.

Wszechstronnoś,ć, opcji poł,ą,czeniowych
Aby mó,c cieszyć, muzyką, odtwarzaną, z urzą,dzeń, nieposiadają,cych nadajnika Bluetooth, moż,esz je podł,ą,czyć, bezpoś,rednio do wejś,cia audio zestawu Creative T12 Wireless.

Bezprzewodowe poł,ą,czenie z komputerem nigdy nie był,o takie proste
Nie posiadasz nadajnika Bluetooth w swoim komputerze? Nie martw się,. Wzbogać, go o moż,liwoś,ć, bezprzewodowego przesył,ania dź,wię,ku dzię,ki nadajnikowi Creative BT-D1 Bluetooth USB (do kupienia oddzielnie). Poł,ą,czenie go z systemem Creative T12 Wireless zajmuje tylko chwilę,. Nadajnik wspó,ł,dział,a ró,wnież, z innymi gł,oś,nikami bezprzewodowymi firmy Creative.

Nadajnik bezprzewodowy do urzą,dzenia iPhone/iPod1
Podł,ą,cz nadajnik Creative BT-D5 Bluetooth (do kupienia oddzielnie) do urzą,dzenia iPhone lub 30-pinowego zł,ą,cza iPoda1 i w prosty sposó,b przesył,aj bezprzewodowo muzykę, do gł,oś,nikó,w Creative T12 Wireless lub innych gł,oś,nikó,w bezprzewodowych firmy Creative !

 ,

Zalecane zastosowaniaDo użytkowania na zewnątrz / przenośne
Regulatory/KomunikacjaRegulacja poziomu głośności
Pasmo przenoszenia

20 Hz ~, 20 kHz

Stosunek sygnału do szumu80 dB
Sposób połączeniaKabel
Wymiary

18 x 7,1 x 9,8 cm  ,(7 x 2,79 x 3,85 calach)

Waga1.16 kg
Specyfikacja techniczna

Pasmo przenoszenia: 20 ,Hz ~, 20 ,kHz
Odstę,p sygnał,u od szumu: 80 ,dB
Masa produktu: 1,16 kg / 2,56 funta
Wymiary (wys. x szer. x gł,.): 18 x 7,1 x 9,8 ,cm / 7 x 2,79 x 3,85 calach (na kanał,)
Wersja Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Obsł,ugiwane profile Bluetooth:

  • A2DP (bezprzewodowe stereo Bluetooth)
  • AVRCP (bezprzewodowe sterowanie Bluetooth)

Obsł,ugiwane kodeki: SBC i apt-X
Zakres dział,ania: do 10 metró,w (pomiar na otwartej przestrzeni, ś,ciany i inne przeszkody mogą, ograniczyć, zasię,g urzą,dzenia).

KolorCzarny
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 154375
Producent Creative
Kod producenta 51MF1650AA000
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje