Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Inspire T12 Wireless Bluetooth

Creative Inspire T12 Wireless Bluetooth

Kod: 154375

295,93 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 10 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Nadaj swojemu komputerowi nową, jakoś,ć, dzię,ki zestawowi gł,oś,nikowemu Creative T12 Wireless 2.0. Dzię,ki wykorzystaniu najwyż,szej jakoś,ci peł,nozakresowych przetwornikó,w dwuelementowy zestaw gł,oś,nikowy gwarantuje doskonał,ą, dynamikę, dź,wię,kó,w. W zestawie wykorzystano takż,e nasze uznane na cał,ym ś,wiecie rozwią,zanie oparte na technologii Bluetooth, któ,re umoż,liwia bezproblemowe i bezprzewodowe przesył,anie muzyki z dowolnego urzą,dzenia wyposaż,onego w nadajnik Bluetooth - z komputera stacjonarnego, notebooka lub telefonu komó,rkowego. Ponadto dzię,ki technologii BassFlex™,, któ,ra rozszerza zakres niskich czę,stotliwoś,ci, dź,wię,k jest wzbogacany gł,ę,bokimi basami nawet bez koniecznoś,ci stosowania sobwoofera - wraż,anie podczas sł,uchania muzyki są, wię,c peł,niejsze i bogatsze.

Kompatybilnoś,ć, z każ,dym urzą,dzeniem posiadają,cym nadajnik Bluetooth
Moż,liwoś,ć, bezprzewodowego przesył,ania muzyki do gł,oś,nikó,w Creative T12 Wireless z każ,dego urzą,dzenia Bluetooth takiego jak telefon komó,rkowy, notebook, iPhone znajdują,cego się, w odległ,oś,ci do 10 m.

Uznana technologia Bluetooth
Wyró,ż,niona nagrodą, „,Best of CES 2010”,, przyznawaną, przez organizację, przez Bluetooth Special Interest Group, technologia Bluetooth, któ,rą, wykorzystaliś,my w gł,oś,nikach Inspire S2 Wireless 2.1, został,a takż,e zastosowana w zestawie Creative T12 Wireless, dzię,ki czemu oferuje on najlepsze rozwią,zania z zakresu bezprzewodowych systemó,w przesył,ania dź,wię,ku.

Bezprzewodowa transmisja dź,wię,ku o wysokiej jakoś,ci
Kodek audio aptX zapewnia nadzwyczajną, jakoś,ć, dź,wię,ku stereo charakterystyczną, dla urzą,dzeń, Bluetooth.

Basowe brzmienie w niewielkiej obudowie
Technologia BassFlex™, zwię,ksza zakres niskich czę,stotliwoś,ci, przez co dź,wię,k wzbogacany jest gł,ę,bokimi basami bez koniecznoś,ci stosowania masywnego sobwoofera.

Wygodny dostę,p do panelu sterowania
Bezproblemowe ł,ą,czenie się, z urzą,dzeniami Bluetooth - wystarczy jedno dotknię,cie przycisku. Zlokalizowanie gniazda sł,uchawkowego i regulatora gł,oś,noś,ci z przodu gł,oś,nikó,w to dodatkowe udogodnienia znacznie zwię,kszają,ce komfort uż,ytkowania.

Wszechstronnoś,ć, opcji poł,ą,czeniowych
Aby mó,c cieszyć, muzyką, odtwarzaną, z urzą,dzeń, nieposiadają,cych nadajnika Bluetooth, moż,esz je podł,ą,czyć, bezpoś,rednio do wejś,cia audio zestawu Creative T12 Wireless.

Bezprzewodowe poł,ą,czenie z komputerem nigdy nie był,o takie proste
Nie posiadasz nadajnika Bluetooth w swoim komputerze? Nie martw się,. Wzbogać, go o moż,liwoś,ć, bezprzewodowego przesył,ania dź,wię,ku dzię,ki nadajnikowi Creative BT-D1 Bluetooth USB (do kupienia oddzielnie). Poł,ą,czenie go z systemem Creative T12 Wireless zajmuje tylko chwilę,. Nadajnik wspó,ł,dział,a ró,wnież, z innymi gł,oś,nikami bezprzewodowymi firmy Creative.

Nadajnik bezprzewodowy do urzą,dzenia iPhone/iPod1
Podł,ą,cz nadajnik Creative BT-D5 Bluetooth (do kupienia oddzielnie) do urzą,dzenia iPhone lub 30-pinowego zł,ą,cza iPoda1 i w prosty sposó,b przesył,aj bezprzewodowo muzykę, do gł,oś,nikó,w Creative T12 Wireless lub innych gł,oś,nikó,w bezprzewodowych firmy Creative !

 ,

Zalecane zastosowaniaDo użytkowania na zewnątrz / przenośne
Regulatory/KomunikacjaRegulacja poziomu głośności
Pasmo przenoszenia

20 Hz ~, 20 kHz

Stosunek sygnału do szumu80 dB
Sposób połączeniaKabel
Wymiary

18 x 7,1 x 9,8 cm  ,(7 x 2,79 x 3,85 calach)

Waga1.16 kg
Specyfikacja techniczna

Pasmo przenoszenia: 20 ,Hz ~, 20 ,kHz
Odstę,p sygnał,u od szumu: 80 ,dB
Masa produktu: 1,16 kg / 2,56 funta
Wymiary (wys. x szer. x gł,.): 18 x 7,1 x 9,8 ,cm / 7 x 2,79 x 3,85 calach (na kanał,)
Wersja Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Obsł,ugiwane profile Bluetooth:

  • A2DP (bezprzewodowe stereo Bluetooth)
  • AVRCP (bezprzewodowe sterowanie Bluetooth)

Obsł,ugiwane kodeki: SBC i apt-X
Zakres dział,ania: do 10 metró,w (pomiar na otwartej przestrzeni, ś,ciany i inne przeszkody mogą, ograniczyć, zasię,g urzą,dzenia).

KolorCzarny
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 154375
Producent Creative
Kod producenta 51MF1650AA000
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje