Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Inspire S2 2.1

Creative Inspire S2 2.1

Kod: 109008

240,23 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Mocny dź,wię,k z dynamicznym basem

Gł,oś,niki Creative Inspire S2 ł,ą,czą, wspaniał,y dź,wię,k z eleganckim wyglą,dem. Ł,atwo je dopasować, tam, gdzie jest mał,o miejsca, dzię,ki czemu są, idealnym dodatkiem do notebooka lub odtwarzacza MP3. Od dwó,ch gł,oś,nikó,w wysokiej jakoś,ci i niezwykle wydajnego gł,oś,nika niskotonowego Creative DIRECT-THROW należ,y spodziewać, się, dź,wię,ku wyją,tkowej jakoś,ci —, dynamiczne pasmo ś,rodkowe z basem niezwykle oż,ywia muzykę,! Ciesz się, wygodą, w zasię,gu rę,ki: zasilanie, potencjometr, wyjś,cie sł,uchawkowe i wejś,cie Aux umoż,liwiają,ce szybkie podł,ą,czenie odtwarzacza MP3. Sł,owem, zestaw Creative Inspire S2 to niebywał,e wzmocnienie muzyki lub dź,wię,kó,w w grach zawarte w nieduż,ych rozmiarach.

- Zestaw gł,oś,nikowy o wielkoś,ci dł,oni z membranami wysokiej jakoś,ci zapewnia zró,wnoważ,ony i dynamiczny dź,wię,k do każ,dego rodzaju rozrywki w notebooku lub odtwarzaczu MP3.
- Niezwykle wydajny gł,oś,nik niskotonowy Creative DIRECT-THROW —, oferuje dynamiczne pasmo ś,rodkowe z basem dla lepszych wraż,eń, dź,wię,kowych podczas sł,uchania muzyki i grania.
- Wyjś,cie sł,uchawkowe umoż,liwiają,ce indywidualne sł,uchanie oraz wejś,cie Aux do podł,ą,czania odtwarzacza MP3. Wygodne sterowanie zasilaniem i gł,oś,noś,cią, w zasię,gu rę,ki sprawia, ż,e sterowanie muzyką, jest niezwykle ł,atwe.
- Jego elegancki wyglą,d i podstawa o niewielkich wymiarach zapewniają, optymalne wykorzystanie powierzchni dla jak najlepszej wydajnoś,ci oraz czynią, z niego idealny dodatek do notebooka lub odtwarzacza MP3. Podstawa o niewielkich wymiarach ś,wietnie sprawdza się, tam, gdzie jest mał,o miejsca.
- Bezproblemowe poł,ą,czenie. Ł,atwa i szybka konfiguracja z notebookiem i odtwarzaczem MP3.

Zalecane zastosowaniaMuzyka
Regulatory/KomunikacjaWyjście słuchawkowe
Moc głośników

6 W RMS na kanał, (2 kanał,y)
Gł,oś,nik niskotonowy o mocy 17 W RMS

Pasmo przenoszenia

40 Hz ~, 20 kHz

Stosunek sygnału do szumu75 dB
Sposób połączeniaKabel
Wymiary

Gł,oś,nik (7,4 x 7,3 x 10,3) w cm

Gł,oś,nik niskotonowy (23,2 x 18 x 20) w cm

Waga1.35 kg
Specyfikacja techniczna

Moc gł,oś,nikó,w:
 ,  ,- 6 W RMS na kanał, (2 kanał,y)
 ,  ,- Gł,oś,nik niskotonowy o mocy 17 W RMS
Pasmo przenoszenia: 40 Hz ~, 20 kHz
Stosunek sygnał,u do szumu: >,75 dB
Waga produktu: Gł,oś,niki (350 g), gł,oś,nik niskotonowy (1 kg)
Wymiary (gł,. x szer. x wys.) w mm: Gł,oś,nik (7,4 x 7,3 x 10,3) w cm, gł,oś,nik niskotonowy (23,2 x 18 x 20) w cm

Informacje dodatkowe

Zawartoś,ć, opakowania
 ,- Dwa gł,oś,niki satelitarne
 ,- Jeden gł,oś,nik niskotonowy
 ,- Zasilacz
 ,- Skró,cona instrukcja obsł,ugi
 ,- Ksią,ż,eczka gwarancyjna/pomocy technicznej

Liczba kanałów audio2.1
KolorCzarny
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 109008
Producent Creative
Kod producenta 51MF0385AA000
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje