Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Słuchawki ChatMax HS-420 z mikrofonem

Creative Słuchawki ChatMax HS-420 z mikrofonem

Kod: 158758

86,85 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

PrzeznaczenieProwadzenie rozmów przez Internet
Opis

Idealne do prowadzenia rozmó,w przez Internet, grania w gry komputerowe i sł,uchania muzyki

Rozwią,zanie „,dwa w jednym”, doskonale sprawdzają,ce się, podczas prowadzenia rozmó,w on-line oraz sł,uchania muzyki.
Zestaw sł,uchawkowy Creative ChatMax HS-420 został, zaprojektowany jako rozwią,zanie niezwykle uniwersalne. Jego odł,ą,czalny mikrofon z ukł,adem redukcji szumó,w gwarantuje niezwykł,ą, czystoś,ć, dź,wię,ku w czasie gł,osowych czató,w internetowych i grania przez Internet. Po odł,ą,czeniu mikrofonu zestaw zaczyna peł,nić, kolejną, funkcję, - sł,uchawek nausznych pozwalają,cych czerpać, radoś,ć, ze sł,uchania muzyki. Zastosowanie gł,oś,nikó,w neodymowych pozwoli Ci cieszyć, się, niezwykł,ą, jakoś,cią, dź,wię,ku wzbogaconego gł,ę,bokimi basami. Jeś,li uwzglę,dnimy przy tym przewó,d z wygodnym w uż,yciu regulatorem gł,oś,noś,ci, stanie się, oczywiste, ż,e zestaw ChatMax HS-420 to najlepszy towarzysz na każ,dą, okazję,!


Wyją,tkowe rozwią,zanie „,dwa w jednym”, - jeś,li zestaw nie jest wykorzystywany do komunikacji, po odł,ą,czeniu mikrofonu moż,liwe jest przekształ,cenie go w standardowe sł,uchawki naszyjne.


Czystoś,ć, wysył,anego i odbieranego dź,wię,ku - mikrofon z ukł,adem redukcji szumó,w zapewnia doskonał,ą, wyrazistoś,ć, dź,wię,ku w czasie rozmó,w, moż,liwoś,ć, regulacji poł,oż,enia sprawia, ż,e moż,na go ł,atwo dopasować, do kształ,tu twarzy każ,dej osoby.


Lekka i wygodna konstrukcja - dzię,ki specjalnemu kształ,towi umoż,liwiają,cemu uł,oż,enie sł,uchawek na karku zestaw ChatMax HS-420 nigdy nie zepsuje Twojej fryzury. Dodatkowo lekki pał,ą,k oraz wykonane z materiał,u skó,ropodobnego muszle gwarantują, wygodę, nawet przy dł,uż,szym korzystaniu z zestawu.


Doskonał,y dź,wię,k - trzydziestomilimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają, doskonał,ą, jakoś,ć, dź,wię,ku wzbogaconego gł,ę,bokimi basami.


Ł,atwa i wygodna regulacja - zamontowany na kablu regulator gł,oś,noś,ci w poł,ą,czeniu z wył,ą,cznikiem mikrofonu i klipsem pozwalają,cym na przyczepienie do koszuli, a takż,e jednostronny przewó,d poł,ą,czeniowy, gwarantują, komfortowe uż,ytkowanie zestawu.

Impedancja32 Ohm
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5mm minijack
PołączeniePrzewodowe
Pasmo przenoszenia

sł,uchawki 20Hz-20kHz
mikrofon 100Hz-18kHz

Czułość110 dB
MikrofonTak
Długość przewodu2.5 m
Waga81 g
Pozostałe parametry

Impedancja mikrofonu: <,2.2kohms
Czuł,oś,ć,: -42dBV/Pa

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 158758
Producent Creative
Kod producenta 51EF0400AA002
EAN 5390660174742
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje