Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative headset HN-900

Creative headset HN-900
400,80 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

PrzeznaczenieTelefonia komórkowa
TechnologiaRedukcja szumów
Opis

Zanurz się, w ulubionych rozrywkach i czystym brzmieniu rozmó,w

Ogranicz hał,as dochodzą,cy z zewną,trz lub przeprowadzaj niezakł,ó,cone rozmowy telefoniczne przez iPhone'a dzię,ki sł,uchawkom z funkcją, redukcji szumó,w Creative HN-900. Dzię,ki mikrofonom ukrytym w muszlach sł,uchawki wykrywają, odgł,osy otoczenia i odbijają, je, wykorzystują,c przeciwne fale dź,wię,kowe, skutecznie tł,umią,c odgł,osy otoczenia (na poziomie 85%). Precyzyjnie dostrojone czterdziestomilimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają, doskonał,ą, jakoś,ć, odtwarzanej muzyki lub innej rozrywki. Sł,uchawki Creative HN-900 posiadają, ró,wnież, wbudowany mikrofon do komunikacji gł,osowej przez iPhone'a. Jeż,eli chcesz uruchomić, funkcję, redukcji szumó,w i odpoczą,ć,, wystarczy odł,ą,czyć, kabel audio. Tryb bierny sł,uchawek Creative HN-900 pozwala na ich uż,ytkowanie bez funkcji redukcji szumó,w po wyczerpaniu baterii, dzię,ki czemu moż,esz cieszyć, się, muzyką, podczas dł,ugich lotó,w, nawet jeś,li zapomnisz zabrać, dodatkowych baterii. Sł,uchawki te to idealne rozwią,zanie, gdy chcesz się, cieszyć, spokojnym otoczeniem podczas ulubionych rozrywek lub prowadzenia rozmó,w.

Redukcja szumó,w
Konstrukcja zapewniają,ca redukcję, szumó,w wykorzystuje wbudowane w muszle mikrofony, aby monitorować, otaczają,ce dź,wię,ki, a nastę,pnie elektronicznie redukować, szumy otoczenia na poziomie 85%, pozwalają,c Ci cieszyć, się, rozrywką, bez zakł,ó,ceń,.

Czyste brzmienie rozmó,w
Sł,uchawki posiadają, wbudowany mikrofon oraz przeł,ą,cznik, dzię,ki któ,remu za pomocą, jednego kliknię,cia moż,liwe jest nawią,zanie poł,ą,czenia poprzez iPhone'a. Niech Twoje rozmowy mają, krystaliczną, czystoś,ć,, niezależ,nie od miejsca i czasu.

Gię,tki i odł,ą,czalny kabel
Doł,ą,czony do sł,uchawek kabel wyposaż,ony jest w pozł,acane wtyczki kompatybilne z urzą,dzeniami iPhone, iPad, iPod oraz odtwarzaczami muzycznymi ZEN. Jeż,eli chcesz uruchomić, funkcję, redukcji szumó,w i odpoczą,ć,, wystarczy odł,ą,czyć, kabel od sł,uchawek.

Wyją,tkowa jakoś,ć, odtwarzania
Wydajne przetworniki neodymowe precyzyjnie dostrojone przez profesjonalnych akustykó,w zapewniają, doskonał,ą, jakoś,ć, dź,wię,ku w czasie lotu samolotem, jazdy pocią,giem, w domu lub w biurze. Sprawiają, ró,wnież,, ż,e brzmienie rozmó,w staje się, bardziej rzeczywiste.

Dwa tryby dział,ania
Pojedyncza bateria alkaliczna AAA moż,e zasilać, funkcję, redukcji szumó,w przez 40 godzin. Jej wyczerpanie nie stanowi problemu, w takiej sytuacji bowiem moż,na uruchomić, dział,anie w trybie biernym.

Dostosowanie do podró,ż,y samolotem
Specjalna przejś,ció,wka umoż,liwia podł,ą,czenie sł,uchawek do wię,kszoś,ci systemó,w zapewniają,cych rozrywkę, na pokł,adach samolotó,w. Dzię,ki funkcji redukcji szumó,w moż,esz cieszyć, się, oglą,daniem filmó,w bez dochodzą,cych z zewną,trz odgł,osó,w silnika i hał,asó,w w kabinie.

Przenoś,ne cudo
Umieszczenie sł,uchawek w doł,ą,czonym etui podró,ż,nym moż,liwe jest dzię,ki skł,adanym muszlom. Uł,atwia to ich przewoż,enie w czasie podró,ż,y sł,uż,bowych lub wakacji.

 ,

Impedancja29 Ohm
Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaBrak danych
PołączeniePrzewodowe
Pasmo przenoszenia

20 - 20000 Hz

Czułość100 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1.5 m
Waga168 g
Pozostałe parametry

pokrowiec, adapter

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 234145
Producent Creative
Kod producenta 51EF0540AA001
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje