Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cooler Master obudowa komputerowa CM Force 500 czarna

Cooler Master obudowa komputerowa CM Force 500 czarna

Kod: 380479

182,05 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

CM Force 500 to pierwsza z serii w peł,ni czarnych, przystę,pnych obudowach z klasą,. W obudowie zasilacz montujemy na gó,rze co sprawia ż,e niemal każ,dy typ zasilacza bę,dzie w peł,ni kompatybilny. W obudowie moż,na zamontować, standardowe pł,yty.

CM Force 500 to pierwsza z serii w peł,ni czarnych, przystę,pnych obudowach z klasą,. W obudowie zasilacz montujemy na gó,rze co sprawia ż,e niemal każ,dy typ zasilacza bę,dzie w peł,ni kompatybilny. W obudowie moż,na zamontować, standardowe pł,yty gł,ó,wne ATX oraz micro-ATX oraz high-endowe karty graficzne, w tym monstrualnego Radeona HD7990. Dostę,pne są, 2 beznarzę,dziowe zatoki ODD oraz HDD, oraz 6 standardowych zatok HDD. W obu ś,cianach obudowy zapewniono duż,e wloty powietrza któ,re uł,atwią, chł,odzenie podzespoł,ó,w - szczegó,lnie dyskó,w HDD oraz kart VGA - moż,na te wloty dodatkowo wyposaż,yć, w 120-mm wentylatory. Za pomocą, szybkich portó,w USB 3.0 bez problemó,w prześ,lemy nawet duż,e iloś,ć, plikó,w na dyski zewnę,trzne oraz urzą,dzenia mobilne - te ostatnie ró,wnież, zostaną, znacznie szybciej nał,adowane za pomocą, owego portu.

Cechy produktu:
- Prosty acz stylowy wyglą,d panelu przedniego
- Super-szybki port USB 3.0
- Gó,rny montaż, PSU dla peł,nej kompatybilnoś,ci
- Specjalne wcię,cie tacki na pł,ytę, gł,ó,wną, uł,atwiają,ce montaż, chł,odzenia procesora
- Peł,ne wsparcie high-endowych kart graficznych(w tym HD7990)
- Zewnę,trzna zatoka 3.5" dla czytnikó,w kart pamię,ci
- Baznarzę,dziowy system montaż,u dla napę,dó,w DVD/CD, dyskó,w HDD i czytnikó,w pamię,ci
- Boczny wlot powietrza usprawniają,ce chł,odzenie kart graficznych z moż,liwoś,cią, montaż,u 120/140mm wentylatora
- Wlot powietrza na dyski HDD z moż,liwoś,cią, montaż,u 2x120mm wentylatoró,w
- Moż,liwoś,ć, zainstalowania do 6 wentylatoró,w(w tym jeden w zestawie).

FormatMicro ATX
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.7
KolorCzarny
Miejsca montażowe 3,5'' zewn.1
Miejsca montażowe 5,25'' zewn.2
Kolor

Czarny

Wymiary

190x426x491,5mm

Waga5.23 kg
Pozostałe parametry

- Gniazda rozszerzeń,: 7
- Materiał,: stalowy korpus, plastik
- Chł,odzenie:
Przó,d:140mm x1 lub 120mm x2
Tył,: 120mm x1 kolor czarny(w zewstawie)
Bok(lewy): 120mm lub 140mm x1
Bok(prawy): 120mm x2

Zasilanie

dowolny ATX PS2/EPS 12V

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 380479
Producent Cooler Master
Kod producenta FOR-500-KKN1
EAN 4719512041802
Strona www http://www.coolermaster.com
Recenzje