Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cooler Master Klawiatura CM Storm Trigger-Z SGK-6010-GKCM1

Cooler Master Klawiatura CM Storm Trigger-Z SGK-6010-GKCM1

Kod: 596604

539,06 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Klawiatura mechaniczna CM Storm Trigger-Z to najpotę,ż,niejsza broń, w twym arsenale z peł,nym podś,wietleniem klawiszy, pozwalają,ca wybić, się, ponad innych rywali.
Wysokiej jakoś,ci przeł,ą,czniki Cherry MX oraz odczepiana podstawka pod nadgarstki skł,adają, się, na niezwykle wytrzymał,ą, i bezkonkurencyjnie komfortową, konstrukcję,. Dzię,ki zaawansowanej technologii key roll-over pozwalają,cej na bezbł,ę,dne rozpoznanie przez klawiaturę, oszał,amiają,cej liczby 64 jednocześ,nie wduszonych klawiszy nie dasz przeciwnikowi chwili wytchnienia w tym niekoń,czą,cym się, potoku komend wydawanych swej postaci czy nawet cał,ej armii. Do dyspozycji gracza oddano 5 dedykowanych klawiszy makr, zarzą,dzanie profilami oraz konfigurację, przyciskó,w(5 profili oraz 75 makr z moż,liwoś,cią, zapisu w wbudowanej pamię,ci). W relaksie pomię,dzy pojedynkami pomogą, dodatkowe przyciski multimedialne uł,atwiają,ce kontrolę, odtwarzaczy filmó,w czy muzyki. Wszystko to czynniki klawiaturę, Trigger-Z preferowaną, bronią, hard-corowych graczy jak i e-sportowych profesjonalistó,w.

Cechy urzą,dzenia:
- 64KRO - klawiatura bezbł,ę,dnie rozpozna nawet 64 jednocześ,nie wduszone klawisze
- Wysokiej jakoś,ci przeł,ą,czniki Cherry MX
- Peł,ne podś,wietlenie - 5 poziomó,w natę,ż,enia, 3 tryby
- W peł,ni programowalna - moż,liwoś,ć, zapisu 5 profili oraz 75 makr w wbudowanej pamię,ci
- Mocny procesor 32-bitowy ARM Rapid Fire Engine przyspieszy sprzę,towo odtwarzanie makr
- 5 ł,atwo dostę,pnych klawiszy makr
- Zapis makr oraz przeł,ą,czanie zapisanych profiló,w klawiatury "w locie" podczas gry
- Odczepiana podstawka pod nadgarstek
- Odczepiany kabel USB w oplocie z pozł,acanymi stykami
- Wsparcie Online aktualizacji sterownikó,w jak i firmware

Zestaw z myszkąNie
InterfejsUSB
PołączeniePrzewodowe
KolorCzarny
Pozostałe parametry

- Liczba klawiszy multimedialnych: 7,00
- Profil: Wysoki
- Zł,ą,cza: USB 2.0
- Dł,ugoś,ć, przewodu: 180,00 cm
- Komunikacja: Przewodowa
- Obsł,ugiwane systemy operacyjne: Win. XP , Win. Vista , Win. 7 , Win. 8

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 596604
Producent Cooler Master
Kod producenta SGK-6010-GKCM1
EAN 4719512046777
Strona www http://www.coolermaster.com
Recenzje