Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cooler Master CoolerMaster klawiatura QuickFire Rapid i, Brown Switch

Cooler Master CoolerMaster klawiatura QuickFire Rapid i, Brown Switch

Kod: 658621

442,50 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Cooler Master Storm Rapid-I to najnowszy czł,onek rodziny klawiatur mechanicznych w ofercie producenta. Cooler Master klawiatura Cm Storm Quickfire Rapid-i został,a oparta na przeł,ą,cznikach mechanicznych Cherry MX Brown. Nieprzecię,tnie zaawansowana: 5 trybó,w podś,wietlenia w tym wybranych klawiszy, odczepiany kable USB (w przeplocie)

Ewolucja Serii Rapid
Jest to nastę,pca znanej i docenionej klawiatury QFR Rapid producent jednak udoskonalił, ją, poprzez zastosowanie rozwią,zań, zaró,wno wdroż,onych w oparciu o lata wł,asnych doś,wiadczeń, jak i co ró,wnie waż,ne - samych graczy. Rapid-I wyposaż,ony jest w innowacyjne podś,wietlenie ActivLite. Pozwala ono na zastosowanie funkcjonalnych jak i niezwykle efektownych trybó,w podś,wietlenia od teraz gracz sam moż,e zdecydować, jakie strefy oraz klawisze mają, być, podś,wietlone oraz w jaki sposó,b do standardowych trybó,w czyli stał,ego podś,wietlenia oraz trybu oddychania dodano tryb w któ,rym klawisze podś,wietlają, się, przy dotknię,ciu i albo gasną, zaraz po zwolnieniu klawisza, lub po chwili tworzą,c smugę, wduszają,c szereg klawiszy jeden po drugim. Moż,na ró,wnież, ustawić, podś,wietlenie dowolnych klawiszy gracz nie jest ograniczony tylko do sekcji WASD ale dowolnej kombinacji jakiej sobie zaż,yczy. Wszystkie ustawienia pozostają, w klawiaturze dzię,ki zastosowaniu wbudowanej pamię,ci 128kb.

Cechy urzą,dzenia:
Podś,wietlenie: ,
- Biał,e - 5 trybó,w, 5 poziomó,w natę,ż,enia, moż,liwoś,ć, zapisywania 4 ukł,adó,w
- Podś,wietlanie wybranych klawiszy

Technologia ActivLite:
- Klawisze podś,wietlają, się, podczas wduszania
- Tryb cross mode - podś,wietla cał,y rzą,d i kolumnę, wduszonego klawisza

- Przeł,ą,czniki mechaniczne Cherry MX - Brown
- Odczepiany kabel USB w oplocie, ,
- Konfiguracja powtarzalnoś,ci klawiszy
- Minimalistyczna i funkcjonalna konstrukcja z wysokiej jakoś,ci materiał,ó,w, ,
- Klawiatura typu TKL(tenkeyless) bez sekcji numerycznej

Zestaw z myszkąNie
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
KolorCzarny
Wymiary0
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 658621
Producent Cooler Master
Kod producenta SGK-4040-GKCM1-US
EAN 4719512045909
Strona www http://www.coolermaster.com
Recenzje