Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cooler Master Klawiatura CM Storm Novatouch SGK-5000-GKCT1

Cooler Master Klawiatura CM Storm Novatouch SGK-5000-GKCT1

Kod: 709047

628,04 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Imponują,ca - tak moż,na okreś,lić, nową, klawiaturę, CM Storm Novatouch. Klawiatura wykorzystuje nowy typ pojemnoś,ciowych przeł,ą,cznikó,w elektrostatycznych, ł,ą,czą,cych zalety przeł,ą,cznikó,w mechanicznych Cherry MX oraz gumowej membrany - szybkoś,ć,, odczucia w uż,ytkowaniu jak i cichą, pracę,.
Punkt aktywacji został, precyzyjnie dostrojony do sił,y nacisku palcó,w, co w poł,ą,czeniu z ultra-pł,ynnym odczuciem pł,yną,cym z wduszanego klawisza dostarcza najlepsze moż,liwe doznania podczas uż,ytkowania. Klawiatura posiada budowę, TKL - nie posiada bloku numerycznego, dziekli czemu uż,ytkownik uzyskuje dodatkowe miejsce na biurku. Dodatkową, zaletą, takiego rozwią,zania jest bliż,sze poł,oż,enie rą,k- spoczywają, na klawiaturze oraz myszce bliż,ej siebie dają,c ciał,u bardziej naturalną, postawę,, zmniejszają,c uczucie zmę,czenia przy wielogodzinnym uż,ytkowaniu.

Cechy urzą,dzenia:
- Opatentowana technologia przeł,ą,cznikó,w hybrydowych na wył,ą,cznoś,ć, marki Cooler Master. Mechanizm ł,ą,czy zalety przeł,ą,cznikó,w mechanicznych oraz membranowych są, 3-krotnie szybsze(3-5ms), cichsze i znacznie przyjemniejsze w uż,ytkowaniu. Przeł,ą,czniki wymagają, sił,y nacisku ok 45g, a aktywacja nastę,puje na poziomie 1mm(4mm peł,ne wduszenie)
- Przeł,ą,czniki posiadają, mostek umoż,liwiają,cy instalacje standardowych nasadek klawiszy Cherry MX, daje to szerokie pole do popisu modderom, jak i osobom posiadają,cym już, swoje ulubione klawisze w obecnej klawiaturze i chcą,cych je zachować,.
- Budowa typu TKL - bez sekcji numerycznej pozwala ciał,u zachować, bardziej naturalną, pozycje podczas uż,ytkowania, jak i zaoszczę,dzić, dodatkowe miejsce na biurku.
- NKRO nielimitowana iloś,ć, klawiszy moż,liwych do wduszenia jednocześ,nie. System zarejestruje poprawnie każ,dy z nich.
- Mimo iż, pojemnoś,ciowe przeł,ą,czniki elektrostatyczne same w sobie cechuje cicha praca, do zestawu doł,ą,czany jest zestaw gumek O-ring pozwalają,cy dodatkowo wyciszyć, klawiaturę,.
- Odpinany kabel micro-USB w oplocie pozwoli na ł,atwiejszy transport oraz przyjemniejszą, eksploatacje.
- Ż,ywotnoś,ć, przeł,ą,cznikó,w - 60 mln kliknię,ć,.

Zestaw z myszkąNie
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
KolorCzarny
Wymiary

39 x 138 x 359 mm.

Pozostałe parametry

Dł,ugoś,ć, przewodu: 180 cm.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 709047
Producent Cooler Master
Kod producenta SGK-5000-GKCT1
EAN 0884102026195
Strona www http://www.coolermaster.com
Recenzje