Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cooler Master Hyper 212X, Tower, 120mm 600-1700RPM, obsługa wszystkich złącz

Cooler Master Hyper 212X, Tower, 120mm 600-1700RPM, obsługa wszystkich złącz

Kod: 1034187

167,50 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Cooler Master Hyper 212X posiada wentylator o regulowanym zakresie obrotó,w w technologii PWM.
Technologie CDC oraz X-Vent, czy też, specjalny kształ,t ż,eber wentylatora zarezerwowane wył,ą,cznie dla Cooler master pozwolił,y zoptymalizować, oddawanie ciepł,a. Uniwersalne elementy montaż,owe czynią, 212X wszechstronnym ukł,adem chł,odzenia pozwalają,cym na instalacje praktycznie na każ,dym typie gniazda CPU.

Technologia X-Vent
Technologia polegają,ca na zastosowaniu specjalnych perforacji w ż,ebrach radiatora wokó,ł, rurek cieplnych. Perforacje umieszczone pod ką,tem 45C wokó,ł, rurki cieplnej generują, obszary podwyż,szonego oraz obniż,onego ciś,nienia, czego efektem jest powstawanie niewielkich wiró,w powietrznych. Te niewielkie i chaotyczne turbulencje generują, mocne porywy powietrza. W efekcie koń,cowym, ogó,lny przepł,yw powietrza przez ukł,ad jest mniejszy, ale w miejscach gdzie jest on najważ,niejszy w okó,l rurek cieplnych zostaje poprawiony.

Opatentowana technologia ukł,adu ż,eber V.

Lejkowaty kształ,t ż,eber posiadają,cych dodatkowe wypustki oraz wcześ,niej wspomniana technologia perforacji X-Vent skł,ada się, na opatentowaną, przez Cooler Master technologię, V. W rezultacie poł,ą,czenia powyż,szych technologii w razem wspó,ł,grają,cą, i uzupeł,niają,cą, się, cał,oś,ć,, uzyskano znaczną, poprawą, w ogó,lnej wydajnoś,ci chł,odzenia. Eliminacja tak zwanych martwych punktó,w, gdzie temperatura ukł,adu bywa znacznie podwyż,szona - gdy w tym samym momencie inne elementy są, duż,o chł,odniejsze - to jeden z rezultató,w zastosowanych technologii.

Technologia CDC

Continuous Direct Contact czyli w skró,cie CDC, to technologia produkcji podstawy radiatora, któ,ra tworzą, same rurki cieplne. Idealnie ze sobą, sprasowane tworzą, cią,gł,ą, powierzchnię, bez przerw czy luk, bezpoś,rednio stykają,cą, się, z powierzchnią, procesora.

Zoptymalizowany kształ,t oraz ukł,ad ż,eber radiatora.
Ukł,ad ż,eber oraz ich kształ,t pozwolił, uzyskać, efekt tunelu, czy też, komina, poprawiają,cego przepł,yw powietrza oraz wydajnoś,ć, ukł,adu.

Wsparcie wszystkich obecnych typó,w gniazd
Doł,ą,czone do zestawu elementy montaż,owe pozwolą, na bezproblemową, instalację, na dowolnym typie gniazda obecnie stosowanego w pł,ytach gł,ó,wnych.

RadiatorAluminium
Gniazdo procesoraLGA2011-3
Prędkość wentylatora (maks.)600 obr./min
Prędkość wentylatora (min.)1700 obr./min
Przepływ powietrza54.65 cfm
Rodzaj chłodzeniaAktywne
Technologia chłodzeniaPowietrzem
Liczba wentylatorów1
Wentylator12 cm
Ilość rurek Heatpipe4
Poziom hałasu27 dB
Wymiary

- Wymiar cał,kowity: 120 x 79 x 158 mm
- Wymiar radiatora: 116 x 51 x 158mm

Waga492 g
Pozostałe parametry

- Ł,oż,ysko: Rifle Bearing
- Ż,ywotnoś,ć,: 40.000 h
- Zł,ą,cze: 4pin PWM

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1034187
Producent Cooler Master
Kod producenta RR-212X-17PK-R1
EAN 0884102027567
Strona www http://www.coolermaster.com
Recenzje