Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Cisco Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE (4 SFP, Enhanced Image)

Cisco Catalyst 3560 48 10/100/1000T PoE (4 SFP, Enhanced Image)

Kod: 122892

50 429,20 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Cisco Catalyst 3560 Series to 24- i 48-portowe przeł,ą,czniki o stał,ej konfiguracji, któ,re obsł,ugują, standard IEEE 802.3af oraz udostę,pniają, przedstandardową, funkcję, PoE (w konfiguracjach Fast Ethernet i Gigabit Ethernet). Przeł,ą,czniki Cisco Catalyst 3560 nadają, się, znakomicie dla warstwy dostę,pu sieci lokalnych oraz do ś,rodowisk biur oddział,owych. Dzię,ki udostę,pnieniu konfiguracji 10/100/1000 oraz funkcji PoE, zapewniają, maksymalną, produktywnoś,ć,, zaawansowaną, zintegrowaną, ochronę,, gwarantowanie jakoś,ci usł,ug (QoS), dostę,pnoś,ć, oraz ochronę, inwestycji. Umoż,liwiają, takż,e wdraż,anie nowych aplikacji, takich jak telefonia IP, dostę,p bezprzewodowy, nadzó,r wideo, systemy zarzą,dzania budynkiem oraz zdalne kioski wideo.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 122892
Producent Cisco Systems
Kod producenta WS-C3560G-48PS-E
EAN 0746320953403
Strona www http://www.cisco.com/web/PL
Recenzje