Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Canon PCD-440

Canon PCD-440

Kod: 117350

1 449,26 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ta szybka, kompaktowa i wszechstronna nabiurkowa kopiarka cyfrowa posiada dodatkowy atut - funkcję, automatycznego drukowania dwustronnego. Ł,atwa w uż,yciu i wydajna energetycznie - idealna dla niewielkich, acz zapracowanych biur.

Funkcje

 ,-Laserowe kopiowanie i drukowanie z szybkoś,cią, 22 str./min
 ,-Automatyczne drukowanie dwustronne
 ,-Czas pierwszego wydruku do 9 sekund
 ,-Automatyczny podajnik dokumentó,w na 35 arkuszy
 ,-Brak oczekiwania dzię,ki technologii szybkiego wydruku pierwszej strony
 ,-Wydajnoś,ć, energetyczna
 ,-Bezobsł,ugowa uniwersalna kaseta

Szybka i wszechstronna nabiurkowa kopiarka cyfrowa

Wygoda kopiowania: kompaktowe rozwią,zanie
Dzię,ki tej kompaktowej, cyfrowej kopiarce nabiurkowej z ł,atwoś,cią, obsł,uż,ysz wszelkie zadania kopiowania. Wytrzymał,a, niezawodna i ł,atwa w obsł,udze —, dostarcza wysokiej jakoś,ci wydruki laserowe z szybkoś,cią, 22 kopii na minutę,.

Wydajne, automatyczne drukowanie dwustronne
Wię,ksza wydajnoś,ć, dzię,ki automatycznemu, dwustronnemu drukowaniu. Mniejsze koszty papieru i ochrona cennych zasobó,w ś,rodowiska naturalnego dzię,ki mniejszemu zuż,yciu papieru. Automatyczny podajnik dokumentó,w na 35 arkuszy przyspiesza kopiowanie wielostronicowych dokumentó,w, poprawiają,c ogó,lną, wydajnoś,ć,.

Oszczę,dnoś,ć, czasu i energii

Dzię,ki urzą,dzeniu PC-D440 nie ma marnowania czasu. Czas pierwszej kopii rzę,du 9 sekund lub mniej oraz technologie kró,tkiego czasu wydruku pierwszej strony sprawiają,, iż, kopie i wydruki dostarczane są, bł,yskawicznie wtedy, gdy są, potrzebne. Kopiarka ta jest ekonomiczna i niezwykle energooszczę,dna —, zuż,ywa tylko 3 W w trybie uś,pienia. Posiada ró,wnież, certyfikat Energy Star i jeden z najlepszych wspó,ł,czynnikó,w TEC (Typical Electricity Consumption) w swojej klasie —, tylko 0,872 kWh/tydzień,.

Lepsza wydajnoś,ć, kopiowania cyfrowego

Oszczę,dnoś,ć, papieru dzię,ki funkcji kopiowania 2 na 1, któ,ra umoż,liwia kopiowanie dwó,ch stron oryginał,u na jednym arkuszu. Pomniejszanie lub powię,kszanie w zakresie 50%-200%. Oszczę,dnoś,ć, czasu dzię,ki elektronicznemu, automatycznemu ukł,adaniu stron —, nie ma potrzeby rę,cznego sortowania wielu egzemplarzy kopii. Funkcja kopiowania mał,ych dokumentó,w identyfikacyjnych zapewnia oszczę,dzanie czasu i papieru. Umoż,liwia ł,atwe i szybkie skopiowanie dwó,ch stron dowodu osobistego lub innego mał,ego dokumentu na jednej stronie kartki papieru —, bez koniecznoś,ci ponownego wkł,adania tej samej kartki.

Funkcje drukowania i skanowania
Profesjonalne wydruki laserowe z szybkoś,cią, do 22 stron na minutę,. Poprawiona rozdzielczoś,ć, druku laserowego do 1200 x 600 dpi zapewnia wyraź,ne wydruki tekstu i grafiki. Urzą,dzenie pozwala na ł,atwe skanowanie kolorowych dokumentó,w i zdję,ć, w rozdzielczoś,ci do 9600 x 9600 dpi i ich zapis w ró,ż,nych formatach plikó,w, w tym ró,wnież, PDF.

Bezobsł,ugowa uniwersalna kaseta
Uniwersalna kaseta zapewnia stał,ą, wysoką, jakoś,ć, druku. Wystarczy wymienić, niewielką, kasetę, zawierają,cą, toner, bę,ben oraz elementy czyszczą,ce na nową, oryginalną, kasetę, firmy Canon, a kopiarka bę,dzie zawsze jak nowa.

Parametry kopiowania

Szybkoś,ć, kopiowania:  , , Maks. 22 kopie/min (A4)
Czas druku pierwszej kopii:  , , Okoł,o 9 sekund lub mniej
Rozdzielczoś,ć, kopiowania:  , , Maks. 600x600 dpi
Tryby kopiowania:  , , Tekst, Tekst i fotografia, Tekst i fotografia+, Fotografia
Kopiowanie dwustronne:  , , Jednostronny na dwustronny (rę,cznie)
Wiele kopii:  , , Do 99 kopii
Pomniejszanie/powię,kszanie:  , , , 50–,200% ze zmianą, co 1%
Tryb oszczę,dzania toneru:  , , Tak
Inne funkcje:  , , Ekspozycja automatyczna i rę,czna, sortowanie, 2 na 1, kopiowanie mał,ych dokumentó,w

Parametry skanowania

Typ:  , , Kolorowy
Rozdzielczoś,ć, skanowania:  , ,
Optyczna: do 600 x 1200 dpi
Poprawiona: do 9600 x 9600 dpi
Gł,ę,bia koloru skanowania:  , , 24 bity/24 bity (wejś,cie/wyjś,cie)
Skala szaroś,ci:  , , 256 poziomó,w
Zgodnoś,ć,:  , , TWAIN, WIA
Maks. szerokoś,ć, skanowania:  , , 216 mm

Druk w kolorzeNie
Obszar zastosowańBiuro
Obsługiwane systemy operacyjne

-Windows 2000/ XP/ Vista/ 7
-Mac OS X wersja 10.4.9-10.6.x
-Linux

FormatA4
Rozdzielczość druku

600 x 600 dpi

Maks. prędkość druku w czerni22 str/min
Druk dwustronnyRęczny
Zainstalowana pamięć32 MB
Język drukarki

UFRII-LT

InterfejsUSB
Podajnik papieru

-Taca o pojemnoś,ci 250 arkuszy
-Otwó,r rę,cznego podawania pojedynczych arkuszy
-Podajnik ADF o pojemnoś,ci 35 arkuszy

Odbiornik papieru

100 arkuszy

Gramatura papieru

-Taca: od 64 do 128 g/m²,
-Otwó,r rę,cznego podawania: od 64 do 163 g/m²,
-Podajnik ADF: od 40 do 105 g/m²,

Nośniki

Papier zwykł,y, o podwyż,szonej gramaturze, makulaturowy, folia przezroczysta, etykiety, koperty

Wymiary

Wymiary z tacami (szer. x gł,. x wys.):  , , 390 mm x 432 mm x 455 mm
Przestrzeń, instalacyjna (szer. x gł,. x wys.):  , , 390 mm x 813 mm x 588 mm

Waga12.75 kg
Materiały eksploatacyjne oryginalne

-Kaseta FX10 (2000 stron)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 117350
Producent Canon
Kod producenta 2711B135AA
EAN 4960999662817
Strona www http://www.canon.pl
Recenzje