Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Asus Router RT-AC68U WiFi AC1900 4LANx1GB USB 2.0 USB 3.0 DualB

Asus Router RT-AC68U WiFi AC1900 4LANx1GB USB 2.0 USB 3.0 DualB

Kod: 489244

754,92 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Asus RT-AC68U to dwupasmowy router 802.11ac z certyfikatem Wi-Fi 5-tej generacji. Zapewnia ł,ą,czną, przepustowoś,ć, AC1900 rzę,du 1900Mbit/s. Pracuje w standardzie 802.11ac, któ,ry zapewnia trzykrotnie wię,kszą, szybkoś,ć,, niż, 802.11n. Prezentowany router w czę,stotliwoś,ci 2.4GHz oferuje transfer na poziomie 600Mbit/s - to o 33 proc. szybciej, niż, standardowe routery. Technologia Broadcom TurboQAM poprawia moż,liwoś,ci na paś,mie 2.4GHz 802.11n z 450Mbit/s do 600Mbit/s.

W routerze zastosowano 3 odczepiane anteny, któ,re dostarczają, poł,ą,czenie i zwię,kszone pokrycie sygnał,em. Dodatkowo wię,kszy zasię,g zapewnia takż,e technologia Asus AiRadar, któ,ra nie tylko go wzmacnia, ale sprawia ró,wnież,, ż,e jest on bardziej odporny na zakł,ó,cenia. Otrzymał, dwurdzeniowy procesor, któ,ry eliminuje spadki wydajnoś,ci, doś,ć, popularne w przypadku innych routeró,w. Podczas duż,ego ruchu w sieci strumieniowanie zawartoś,ci HD i pobieranie plikó,w bę,dzie przebiegać, bez ż,adnych zakł,ó,ceń, i przerw. Podobnie wyeliminowanie zostaną, opó,ź,nienia w przypadku grania online i poł,ą,czeń, VoIP.

Oprogramowanie AsusWRT pozwala na konfigurację, urzą,dzenia w prosty sposó,b, a cał,oś,ć, nie powinna zają,ć, wię,cej niż, 30 sekund. Uż,ytkownik otrzymuje do dyspozycji ró,wnież, graficzny interfejs do zarzą,dzania siecią, i ś,ledzenia ruchu. RT-AC68U posiada porty USB 2.0 oraz USB 3.0 (dział,a 10-krotnie szybciej, niż, USB 2.0). Uż,ytkownicy mogą, ł,atwo zmienić, router w serwer plikó,w, drukarek lub 3G/4G oraz udostę,pniać, dane i zasoby dzię,ki ł,ą,cznoś,ci USB. Porty USB 3.0 umoż,liwiają, szybkie udostę,pnianie plikó,w i strumieniowanie zawartoś,ci HD z urzą,dzeń, podł,ą,czonych do routera.

Technologia Asus AiCloud z funkcją, Router-to-Router Sync, uł,atwia udostę,pnianie plikó,w bez koniecznoś,ci korzystania z serweró,w FTP. Prosty interfejs automatycznie synchronizuje pliki znajdują,ce się, na dyskach USB z innymi kompatybilnymi routerami firmy Asus bez potrzeby uruchamiania komputeró,w.

Urzą,dzenie posiada wbudowany statyw, a porty został,y umiejscowione na tylnym panelu ograniczają,c plą,taninę, kabli do minimum. Cztery porty Gigabit Ethernet zaspokoją, potrzeby szybkich sieci przewodowych, a wył,ą,cznik Wi-Fi pozwala na bezpieczne odł,ą,czenie sieci bezprzewodowej, gdy jest taka potrzeba.

Architektura sieciGigabitEthernet
Złącza1 x USB 3.0 Type A
Pasmo2,4 GHz
Standardy802.11a
Liczba anten3
Bezpieczeństwo

Szyfrowanie: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , obsł,uga WPS
Firewall: Wykrywanie wł,amań, SPI, ochrona DoS
Kontrola dostę,pu: kontrola rodzicielska, Filtr usł,ug sieciowych, filtr URL, filtr portu

Funkcje specjalne

udostę,pnianie ł,ą,cza 3G/4G, AiCloud, Serwer wydruku, Download Master, AiDisK, kilkoma SSID, Kontrola rodzicielska

Zasilanie

Wejś,cie AC : 110V~,240V(50~,60Hz)
Wyjś,cie DC : 19 V o maksymalnym prą,dzie 1.75 A

Oprogramowanie

Download master
- obsł,uga BT, NZB, HTTP, ED2K
- obsł,uga szyfrowania, DHT, PEX i ł,ą,czy magnet link
- kontrola przepustowoś,ci wysył,ania i pobierania
- harmonogram pobierania
.,Serwer multimedialny:
- Obraz: JPEG
- Dź,wię,k: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
- Wideo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov
.,QoS:
- WMM
- Moż,liwoś,ć, konfiguracji reguł, dla adresó,w IP/MAC/Portó,w. Zarzą,dzanie przepustowoś,cią, wysył,ania i pobierania.
- ACK/SYN/FIN/RST/ICMP z najwyż,szym priorytetem
.,Sieć, goś,cinna
- Goś,cinna sieć, 2.4GHz x 3, goś,cinna sieć, 5GHz x 3
.,Serwer wydruku: obsł,uga urzą,dzeń, wielofunkcyjnych (tylko pod Windows), obsł,uga protokoł,u LPR
.,Serwer plikó,w: Serwery Samba i FTP z moż,liwoś,cią, zarzą,dzania kontem
.,Serwer PPTP VPN
.,Mapa sieci
.,Monitorowanie ruchu sieciowego

Wymagania sprzętowe

Windows®, 8.1
Windows®, 8
Windows®, 7
Windows®, Vista
Windows®, 2000
Mac OS X 10.4
Windows®, ME
Mac OS X
Windows®, XP
Mac OS X 10.1
Mac OS X 10.5
Windows®, Server 2003
Linux Kernel (tylko obsł,uga Ubuntu )
Windows®, Server 2008
Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8
Linux

Akcesoria w zestawie

1 x Kabel RJ-45
1 x Zasilacz
1 x QSG
1 x Pł,yta CD(instrukcja obsł,ugi i oprogramowanie)

KolorCzarny
Waga640 g
Wymiary

220 x 83.3 x 160 mm (szer. x gł,. x wys.)

Pozostałe parametry

udostę,pnianie ł,ą,cza 3G/4G, AiCloud, Serwer wydruku, Download Master, AiDisK, kilkoma SSID, Kontrola rodzicielska

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 489244
Producent Asus
Kod producenta RT-AC68U
EAN 4716659419020
Strona www http://pl.asus.com
Recenzje