Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Apple Pencil for iPad Pro

Apple Pencil for iPad Pro

Kod: 945136

643,50 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Rysik Apple Pencil stanowi cenne dopeł,nienie zaawansowanych technologii iPada Pro i otwiera przed Tobą, nowe twó,rcze moż,liwoś,ci.
Reaguje na sił,ę, nacisku i pochylenie, pozwalają,c Ci ł,atwo regulować, gruboś,ć, linii, subtelnie cieniować, powierzchnie i uzyskać, cał,ą, gamę, innych efektó,w. Tak jak prawdziwym oł,ó,wkiem, tylko z dokł,adnoś,cią, co do piksela.

Twó,rcza swoboda bez ograniczeń,.
Nawet jeś,li widzisz Apple Pencil po raz pierwszy, wiesz, jak się, nim posł,ugiwać,. Od pierwszej chwili robi to, czego się, spodziewasz. A potem zadziwia Cię, ogromem innych moż,liwoś,ci. Czy robisz szkic w parku na kolanie, malujesz akwarelowy portret, czy rysujesz projekt techniczny, masz do tego wszystkie narzę,dzia w jednym instrumencie. Choć, Ty go trzymasz, on nie powstrzyma cię, przed niczym.

Tak szybki, jak Twoje myś,li.
Szybkoś,ć, reakcji jest tym, co odró,ż,nia Apple Pencil od innych narzę,dzi dla twó,rcó,w. Opó,ź,nienie mię,dzy faktycznym rozpoczę,ciem rysowania a pojawieniem się, efektu na ekranie zredukowano tak bardzo, ż,e jest praktycznie nieodczuwalne.
iPad Pro potrafi odró,ż,nić, Twó,j palec od rysika Apple Pencil. Gdy wykryje dotknię,cie rysika, przechodzi na odbió,r jego sygnał,u z czę,stotliwoś,cią, aż, 240 razy na sekundę,, a w efekcie zbiera dwa razy wię,cej punktó,w danych, niż, podczas ś,ledzenia ruchu palca. Tak duż,a gę,stoś,ć, danych w poł,ą,czeniu z inteligentnym dział,aniem oprogramowania Apple sprawia, ż,e tylko milisekundy dzielą, obraz w Twojej gł,owie od obrazu pojawiają,cego się, na ekranie.

MateriałBrak danych
Pasuje do

iPad Pro

Akcesoria w zestawie

- Apple Pencil
- Przejś,ció,wka do zł,ą,cza Lightning
- Dodatkowa koń,có,wka

KolorBiały
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 945136
Producent Apple
Kod producenta MK0C2ZM/A
EAN 0888462313711
Strona www http://www.apple.com.pl
Recenzje