Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Apple MacBook Pro 13'' (Dual Core i5 2.5GHz, 4GB, 500GB, HD Graphics 4000, SD)

Apple MacBook Pro 13'' (Dual Core i5 2.5GHz, 4GB, 500GB, HD Graphics 4000, SD)

Kod: 224673

5 345,78 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Wł,oż,yliś,my w niego coś, wię,cej.
Dlatego ty moż,esz wycią,gną,ć, z niego jeszcze wię,cej.


MacBook Pro jest nał,adowany potę,ż,nymi, nowymi funkcjami, któ,re czynią, go jeszcze wspanialszym narzę,dziem.

Nowy procesor i karta graficzna

13-calowy MacBook Pro posiada nowy, mocny procesor 2,5 GHz dual-core i5 Intel Core dzię,ki któ,remu praca mię,dzy ró,ż,nymi programami bę,dzie przebiegać, pł,ynnie i komfortowo. Jest to przodownik najszybszych mobilnych procesoró,w dwurdzeniowych. Dzię,ki funkcji Turbo Boost moż,na zwię,kszyć, jego szybkoś,ć, do aż, 3.6GHz, dlatego procesor zapewni ci odpowiedną, moc kiedy tylko jej potrzebujesz.

Nowa zintegrowana karta graficzna Intel HD Graphics 4000 zwię,ksza w razie potrzeby swoją, moc nawet o 60%. Ta dodatkowa funkcja daje gł,adsze, bardziej pł,ynne doś,wiadczenia niż, kiedykolwiek wcześ,niej. Dzię,ki tej technologii moż,liwa jest oszczę,dnoś,ć, energii kiedy jesteś, poza domem.

Najszybszy, najbardziej wszechstronny I / O w notebooku.

Wyobraź, sobie dostę,p do wielu strumieni nieskompresowanego wideo HD - z twojego komputera MacBook Pro - przy prę,dkoś,ciach, któ,re pozwalają, edytować, film fabularny HD w czasie rzeczywistym. Technologia Thunderbolt pozwala na podł,ą,czenie wysokiej klasy urzą,dzeń, peryferyjnyc któ,re to umoż,liwiają,.

FaceTime HD camera. Powiedz "cześ,ć," w jakoś,ci HD

Zaproś, wię,cej znajomych do zabawy z wyraź,nym, panoramicznym wideo jakoś,ci HD. Obraz jest tak czysty, ż,e bę,dziesz wyglą,dać, i czuć, się, jak gdybyś, był, w tym samym pomieszczeniu po drugiej stronie ekranu. Moż,esz teraz wykonywać, , rozmowy w jakoś,ci HD w rozdzielczoś,ci 720p z twojego komputera MacBook Pro. W dodatku, na dowolnym komputerze Mac z FaceTime HD camera. Moż,na ró,wnież, wykonywać, poł,ą,czenia wideo do iPada, iPhone 4, iPhone 4S, iPod touch i innymi komputerami Mac bazują,cymi na procesorach.

Powierzchnia dotykowa Multi-Touch. Jeszcze bardziej praktyczna.

Gł,adzik Multi-Touch jest najbardziej naturalnym sposobem na interakcję, z tym co jest na ekranie, a gł,adka powierzchnia szkł,a daje duż,o miejsca na gesty. Suwak do przybliż,ania i oddalania, do wertowania zdję,ć, oraz obracania. To wszystko co potrzeba aby dostosować, obraz i wiele wię,cej. Buttonless to konstrukcja pozwalają,ca klikną,ć, w dowolnym miejscu. Dodatkowo moż,esz go skonfigurować, wedł,ug Twoich potrzeb. Im wię,cej bę,dziesz korzystać, z gł,adzika Multi-Touch, tym bardziej bę,dziesz się, zastanawiać,, co kiedyś, zrobił,byś, bez niego.

Bardzo dobre poł,ą,czenie.
MacBook Pro automatycznie wyszukuje dostę,pne sieci i pozwala poł,ą,czyć, je jednym kliknię,ciem. Tró,j-strumieniowa technologia 802.11n daje najlepszą, wydajnoś,ć, przy najwię,kszym zasię,gu. Technologia bezprzewodowa Bluetooth jest ró,wnież, wbudowana, wię,c moż,na uż,ywać, ulubionych bezprzewodowych akcesorió,w prosto z pudeł,ka.

Porty z moż,liwoś,ciami.

Z portu Thunderbolt, moż,esz poł,ą,czyć, aż, sześ,ciu urzą,dzeń, - w tym Apple Thunderbolt Display i Mini DisplayPort urzą,dzeń, peryferyjnych - do tworzenia kompleksowego stanowiska. Dzię,ki obsł,udze audio-wideo i oś,miu kanał,ó,w, ł,atwo jest podł,ą,czyć, urzą,dzenia ze zł,ą,czem HDMI –, takie jak TV i stereo - przy uż,yciu adapter HDMI (sprzedawanego osobno). Aktualnie VGA, DVI i DisplayPort adapter są, ró,wnież, obsł,ugiwane.

Uaktualnienie OS X Mountain Lion Up-to-Date

Bezpł,atna aktualizacja OS X Mountain Lion Up-to-Date , bę,dzie dostę,pna z App Store Mac dla wszystkich klientó,w, któ,rzy zakupią, kwalifikują,cy się, nowy system Mac firmy Apple lub dla autoryzowanych sprzedawcó,w produktó,w firmy Apple w dniu lub po dniu 11 czerwca 2012 roku.
Klienci muszą, zamó,wić, uaktualnienie Up-to-Data w terminie do 30 dni od zakupu swojego komputera Mac.

Typ procesoraIntel Core i5
Cache L33 MB
Taktowanie procesora2.5 GHz
Pozostałe informacje o procesorze

Dwurdzeniowy
Turbo Boost do 3,1GHz
Ivy Bridge

Przekątna ekranu13,3''
Rozdzielczość1280 x 800 (WXGA)
Powierzchnia matrycyBłyszcząca
Pozostałe informacje o matrycy

LED

Karta graficzna

Intel HD Graphics 4000

Zainstalowana pamięć RAM4 GB
Max. wielkość pamięci0 KB
Rodzaj pamięciDDR3
Pozostałe informacje o pamięci RAM

1600MHz

Pojemność dysku500 GB
Pozostałe parametry dysku
Napęd optycznyBrak
KomunikacjaLAN 10/100/1000
Modem WWANNie
Gniazda rozszerzeńNie
Liczba portów USB2
W tym USB 3.02
Port / Złącze COMNie
Port / Złącze LPTNie
Porty Video1 x Thunderbolt
Czytnik kart pamięciTak
Pozostałe porty we/wy

Wejś,cie/wyjś,cie liniowe audio
Gniazdo zasilania MagSafe

Kamera internetowaTak
Czytnik linii papilarnychNie
Dźwięk

Gł,oś,niki stereofoniczne z subwooferem
Mikrofon dookó,lny
Wspó,ł,praca ze sł,uchawkami Apple z pilotem i mikrofonem

Bateria

Litowo-polimerowa o pojemnoś,ci 63,5 Wh
Do 7 godzin pracy w sieci bezprzewodowej

System operacyjnyMac OS
Dodatkowe oprogramowanie

Mail, Ksią,ż,ka adresowa, iCal, Mac App Store, iTunes, Safari, Time Machine, FaceTime, Photo Booth, Mission Control, Launchpad, AirDrop, Wznawianie, Automatyczne zachowywanie, Wersje, Szybki przeglą,d, Spotlight, QuickTime oraz szereg innych.

Wymiary

Wysokoś,ć,: 2,41 cm
Szerokoś,ć,: 32,5 cm
Gł,ę,bokoś,ć,: 22,7 cm

Waga2.06 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 224673
Producent Apple
Kod producenta MD101
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.apple.com.pl
Recenzje