Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Apple Beats Pro Over-Ear Infinite Black MHA22ZM/A

Apple Beats Pro Over-Ear Infinite Black MHA22ZM/A

Kod: 769987

1 651,20 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Sł,uchawki nauszne Beats Pro doskonale sprawdzają, się, podczas intensywnego uż,ytkowania w studiu lub w klubie.
Sł,uchawki Beats Pro zapewniają, gł,ę,bokie basy i klarowny dź,wię,k w cał,ym zakresie. Jest to moż,liwe dzię,ki brakowi ukł,adó,w wzmacniają,cych lub usuwają,cych szumy, któ,re dodają, nowe czę,stotliwoś,ci, zniekształ,cają, brzmienie i zakł,ó,cają, niskie tony.

Studyjny dź,wię,k
Dzię,ki przywró,ceniu jakoś,ci traconej podczas stosowanego obecnie kompresowania plikó,w sł,uchawki Beats Pro pozwalają, na sł,uchanie muzyki w takiej formie, w jakiej pierwotnie sł,yszał, ją, artysta w studiu.

Czyste wysokie tony i gł,ę,bokie basy
Konstrukcja ze stali i aluminium zapewnia mocną, wewnę,trzną, platformę, dla dź,wię,ku, dzię,ki czemu podczas odtwarzania muzyki basy rezonują, gł,ę,boko w klatce piersiowej sł,uchacza.

Mocne, trwał,e —, niezniszczalne
Ż,adnego taniego plastiku ani wystrzę,pionych kabli. Sł,uchawki Beats Pro są, wykonane z aluminiowo-spiż,owej ramy z czarnym matowym wykoń,czeniem, wewną,trz któ,rej znajdują, się, grubo wyś,cieł,ane skó,rzane nauszniki.

Prawdziwa redukcja szumó,w
Grubo wyś,cieł,ane obrotowe nauszniki zapewniają, efekt redukcji szumó,w bez koniecznoś,ci stosowania przeł,ą,cznikó,w lub baterii. Dzię,ki nim poczujesz się, jak w studiu muzycznym.

Ł,atwe udostę,pnianie

Wystarczy podł,ą,czyć, kabel sł,uchawek do jednego nausznika, a drugi automatycznie przeł,ą,czy się, w tryb wyjś,ciowy, dzię,ki czemu Twoi znajomi bę,dą, sł,uchać, tego samego, co Ty.

Najważ,niejsze cechy,
- Studyjna jakoś,ć, gwarantują,ca niezwykle wierne nagrywanie, miksowanie i odtwarzanie
- Precyzyjnie zaprojektowane nauszniki z gę,stej pianki pozwalają, odcią,ć, się, od zewnę,trznych hał,asó,w i cieszyć, się, wiernym, klarownym dź,wię,kiem
- Po podł,ą,czeniu kabla do jednego nausznika drugi przeł,ą,cza się, w tryb wyjś,ciowy, dzię,ki czemu moż,esz udostę,pnić, to, czego sł,uchasz
- Odwracane do gó,ry nauszniki pozwalają, na kontrolę, tego, co się, dzieje w pokoju, studio lub klubie, bez zdejmowania sł,uchawek Beats Pro
- Maksymalna izolacja przed dź,wię,kiem, wysoki komfort i minimalne zmę,czenie uszu
- Nauszniki moż,na zdejmować, i myć,
- , Przeznaczona do intensywnego uż,ytkowania zł,ocona przejś,ció,wka 1/4 cala umoż,liwia dowolną, konfigurację,, a doł,ą,czona linka zapewnia, ż,e nigdy jej nie zgubisz

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak danych
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Inne moż,liwoś,ci:
- Wejś,cie liniowe mikrofonu z funkcją, kontroli ś,cież,ek

Zawartoś,ć, opakowania:
- Sł,uchawki nauszne Beats Pro
- Kabel audio z wtykiem 3,5 mm
- Adapter audio
- Kabel z wbudowanym mikrofonem i pilotem obsł,ugują,cym urzą,dzenia z systemem iOS
- Etui

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 769987
Producent Apple
Kod producenta MHA22ZM/A
EAN 0848447004522
Strona www http://www.apple.com.pl
Recenzje