APC Symmetra LX 16kVA sca.16kVA N+1 SYA16K16I

Be the first to review this product

PLN62,107.60

APC Symmetra LX 16kVA sca.16kVA N+1 SYA16K16I

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

Symmetra

APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
 • APC Symmetra LX, 11.2 kW / 16 kVA,na wejś,ciu 230V, 400V 3PH / na wyjś,ciu 230V, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model
Architektura UPS-aon-line double conversion
Liczba faz na wejściu3 (400V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorSrebrny
Wymiary
Maksymalna wysokoś,ć,: 937.00 ,mm
Maksymalna szerokoś,ć,: 483.00 ,mm
Maksymalna gł,ę,bokoś,ć,: 726.00 ,mm
Waga przesył,ki: 337.73 ,KG
Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 1181.00 ,mm
Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 599.00 ,mm
Wysokoś,ć, przesył,ki: 997.00 ,mm
Waga307.73 kg
Specyfikacja techniczna

na wyjś,ciu

 • Moc wyjś,ciowa , 11.2 kW / 16 kVA
 • Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować, 11.2 kW / 16 kVA
 • Napię,cie wyjś,ciowe 230V ,
 •  ,Informacja o napię,ciu wyjś,ciowym Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napię,cia wyjś,ciowego ,
 •  ,Wydajnoś,ć, przy peł,nym obcią,ż,eniu 90.0% ,
 •  ,Zniekształ,cenia napię,cia wyjś,ciowego Mniej niż, 5% przy peł,nym obcią,ż,eniu ,
 •  ,Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,) 47 - 63 Hz ,
 •  ,Inne napię,cia wyjś,ciowe 220,240 ,
 •  ,Wspó,ł,czynnik szczytu Do 5 : 1 ,
 • Typ przebiegu sinusoida ,
 • Gniazda wyjś,ciowe (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
 • Ukł,ad obejś,ciowy (bypass): Wewnę,trzny bypass (automatyczny i manualny)

na wejś,ciu:

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 230V, 400V 3PH
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 45 - 65 Hz (autodetekcja)
 • Typ gniazda wejś,ciowego:Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) , Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 155 - 276, 290 - 480 (3:1)V
 • Inne napię,cia wejś,ciowe: 220V, 240V, 380V, 415V
 • Cał,kowite zniekształ,cenie harmoniczne na wejś,ciu: Less than 7% for full load

Komunikacja i zarzą,dzanie:

 • Panel przedni: Wielofunkcyjny LCD wskaź,nik stanu i kontroli
 • Alarm dź,wię,kowy: Alarmy dż,wię,kowe i wizualne wedł,ug priorytetu waż,noś,ci zdarzenia
 • Awaryjny wył,ą,cznik zasilania: Tak
Informacje dodatkowe

Parametry ś,rodowiskowe:

 • Ś,rodowisko operacyjne: 0 - 40 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy: 0-3000 ,metry
 • Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie): 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie): 0-4500 ,metry
 • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia: 62.00 ,dBA
 • Odprowadzanie ciepł,a: 3707.00 ,BTU/godz.
Zasilanie

Akumulatory i czas:

Typ akumulatora: Bezobsł,ugowe baterie oł,owiowo-kwasowe
Wstę,pnie zainstalowane baterie: 4
Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora: 3 ,godziny
W zestawie

 ,CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Instrukcja uż,ytkownika, Podrę,cznik uż,ytkownika, Karta do zdalnego zarzą,dzania Web SNMP Management Card

Additional Information

Kod 426255
Producent APC
Kod producenta SYA16K16I
EAN Nie
Strona www http://www.apc.pl

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.