Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC Smart-UPS XL 2200VA

APC Smart-UPS XL 2200VA

Kod: 58055

5 442,39 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Smart-UPS

APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Tower/Rack Convertible

Moż,liwoś,ć, zastosowania w wersji wolnostoją,cej i do montaż,u w szafie przemysł,owej .
Zł,ą,cze USB.

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Wymiary
Maksymalna wysokoś,ć,: 444.00 ,mm
Maksymalna szerokoś,ć,: 221.00 ,mm
Maksymalna gł,ę,bokoś,ć,: 495.00 ,mm
Wysokoś,ć, w szafie przemysł,owej: 5U
Waga przesył,ki: 80.00 ,KG
Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 530.00 ,mm
Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 600.00 ,mm
Wysokoś,ć, przesył,ki: 780.00 ,mm
Waga55 kg
Certyfikaty
Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
RoHS
Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu:

 • Moc wyjś,ciowa: 1980W / 2200 VA
 • Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować,: 1980W / 2200 VA
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 230V
 • Informacja o napię,ciu wyjś,ciowym: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
 • Wydajnoś,ć, przy peł,nym obcią,ż,eniu: 95.00%
 • Zniekształ,cenia napię,cia wyjś,ciowego: Less than 5% at full load
 • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal
 • Wspó,ł,czynnik szczytu: up to 5 : 1
 • Typ przebiegu: Sine wave
 • Gniazda wyjś,ciowe:

(8) IEC 320 C13
(1) IEC 320 C19
(3) IEC Jumpers

Na wejś,ciu:

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 230V
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
 • Typ gniazda wejś,ciowego: IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 160 - 286V
 • Zmienny zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 151 - 302

Komunikacja i zarzą,dzanie:

 • Panel przedni: Diody LED wskazują, stan obcią,ż,enia , stan prac z sieci : prace z baterii : stan wymiany baterii : stan przecią,ż,enia
 • Alarm dź,wię,kowy: Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ustawialne przez uż,ytkownika opó,ź,nienia

Ochrona przed przepię,ciami i filtracja:

 • Znamionowa energia przepię,cia (w dż,ulach): 480 Dż,ule
 • Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

 ,

Informacje dodatkowe

Parametry ś,rodowiskowe:

 • Ś,rodowisko operacyjne: 0 - 40 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy: 0-3000 ,metry
 • Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie): 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 ,metry
 • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia: 53.00 ,dBA
 • Odprowadzanie ciepł,a: 305.00 ,BTU/godz.
Zasilanie

Akumulatory i czas podtrzymania:

 • Typ akumulatora: Bezobsł,ugowe baterie oł,owiowo-kwasowe
 • Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora: 3 godziny
 • Zestaw akumulatoró,w zamiennych: RBC55
 • Iloś,ć, zestawó,w RBC: 1
 • Typowy czas podtrzymania przy obcią,ż,eniu 50% : 26.1 minuty (990 W)
 • Typowy czas podtrzymania przy peł,nym obcią,ż,eniu: 9.3 minuty (1980 W)
W zestawie

CD z oprogramowaniem, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Kabel USB, Podrę,cznik uż,ytkownika

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 58055
Producent APC
Kod producenta SUA2200XLI
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje