Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC Smart-UPS SC 1000VA

APC Smart-UPS SC 1000VA

Kod: 71583

1 271,32 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Smart-UPS

APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower
 • Smart-UPS SC to zasilacz UPS klasy podstawowej do zasilania sprzę,tu sieciowego i terminali POS o niskim poborze mocy. W przypadku stosowania z serwerami ze skorygowanym wspó,ł,czynnikiem mocy czynnej (PFC) i/lub nadmiarowymi zasilaczami należ,y zapoznać, się, z notą, aplikacyjną, nr 147.
Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorSzary
Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu:

 • Moc wyjś,ciowa : 600W / 1000 VA
 • Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować, : 600W / 1000 VA
 • Napię,cie wyjś,ciowe : 230V
 • Zniekształ,cenia napię,cia wyjś,ciowego : Mniej niż, 5% przy peł,nym obcią,ż,eniu
 • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,) : 47–,53 Hz przy czę,stotliwoś,ci nominalnej 50 Hz,57–,63 Hz przy czę,stotliwoś,ci nominalnej 60 Hz
 • Wspó,ł,czynnik szczytu : Do 5 : 1
 • Typ przebiegu : Schodkowa aproksymacja sinusiody
 • Gniazda wyjś,ciowe :

(4) IEC 320 C13
(2) IEC Jumpers

Na wejś,ciu:

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe : 230V
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu : 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja )
 • Typ gniazda wejś,ciowego : IEC-320 C14
 • Dł,ugoś,ć, przewodu zasilania : 1.83 metry
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym : 175 - 295V
 • Zmienny zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym : 160 - 286V

Komunikacja i zarzą,dzanie:

 • Panel przedni : Diody LED wsakzują, pracę, z sieci : pracę, z baterii : stan wymiany baterii : wskaź,niki stanu przecią,ż,enia
 • Alarm dź,wię,kowy: Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : cią,gł,y sygnał, dź,wię,kowy w stanie przecią,ż,enia swdownloads

Ochrona przed przepię,ciami i filtracja :

 • Znamionowa energia przepię,cia (w dż,ulach): 445 Joules
 • Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
 • Ochrona linii danych : RJ-45 ochrona linii modem/faks/DSL typu 10-100 Base-T
Zasilanie

Akumulatroy i czas podtrzymania:

Typ akumulatora : Bezobsł,ugowe baterie oł,owiowo-kwasowe
Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora : 8 godziny
Zestaw akumulatoró,w zamiennych : RBC33
Iloś,ć, zestawó,w RBC: 1
Typowy czas podtrzymania przy obcią,ż,eniu 50% : 19.7 minuty (300 W)
Typowy czas podtrzymania przy peł,nym obcią,ż,eniu : 7.4 minuty (600 W)
Tabela czasó,w podtrzymania : Smart-UPS SC

W zestawie

CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Klamry do montaż,u w szafach przemysł,owch, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Kabel USB, Podrę,cznik uż,ytkownika

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 71583
Producent APC
Kod producenta SC1000I
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje