APC BACK-UPS RS 700VA 120V BR700G

Be the first to review this product

PLN742.40

APC BACK-UPS RS 700VA 120V BR700G

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Moc pozorna325 VA
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Komunikacjabrak
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu
 ,Moc wyjś,ciowa 420W / 700 VA ,
 ,Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować, 420W / 0 VA ,
 ,Napię,cie wyjś,ciowe 120V ,
 ,Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,) 50/60Hz +/- 3 Hz ,
 ,Topologia Line Interactive ,
 ,Typ przebiegu Schodkowa aproksymacja sinusiody ,
 ,Gniazda wyjś,ciowe:
 , - (3) NEMA 5-15R (Zasilanie zapasowe)  ,
 , - (3) NEMA 5-15R (Ochrona przeciwprzepię,ciowa)

Na wejś,ciu
 ,Nominalne napię,cie wejś,ciowe 120V ,
 ,Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) ,
 ,Dł,ugoś,ć, przewodu zasilania 1.83 metry ,
 ,Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym 93 - 130V ,
 ,Maksymalny prą,d wejś,ciowy 12A ,
 ,Obcią,ż,enie wył,ą,cznika toru zasilają,cego 15.0 A

Akumulatory i czas podtrzymania
 ,Wstę,pnie zainstalowane baterie 1 ,
 ,Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora 12 godziny ,
 ,Zestaw akumulatoró,w zamiennych RBC17 ,
 ,Iloś,ć, zestawó,w RBC™, 1

Ochrona przed przepię,ciami i filtracja
 ,Znamionowa energia przepię,cia (w dż,ulach) 354 Dż,ule ,
 ,Filtracja Stał,e wielobiegunowe filtrowanie zakł,ó,ceń, : Przepuszczanie przepię,ć, 5% wg IEEE : zerowy czas powstrzymywania przepię,cia : bezzwł,oczny ,
 ,Ochrona linii danych: Network line - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 connector), Kabel koncentryczny do instalacji CATV/SATV/modemowych/audio-wideo (zł,ą,cze koncentryczne)

Cechy fizyczne
 ,Maksymalna wysokoś,ć, 190.00 mm ,
 ,Maksymalna szerokoś,ć, 91.00 mm ,
 ,Maksymalna gł,ę,bokoś,ć, 310.00 mm ,
 ,Cię,ż,ar netto 7.15 KG ,
 ,Waga przesył,ki 8.00 KG

Parametry ś,rodowiskowe
 ,Ś,rodowisko operacyjne 0 - 40 °,C ,
 ,Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy 0 - 95% ,
 ,Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy 0-3000 metry ,
 ,Temperatura (przechowywanie) -15 - 45 °,C ,
 ,Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie) 0 - 95% ,
 ,Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie) 0-15000 metry ,
 ,Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia 45.00 dBA

Certyfikaty i zgodnoś,ć, z normami
 ,Potwierdzenia zgodnoś,ci ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 klasa B, NOM, TUV, UL 1778 ,
 ,Okres gwarancji 3 lata - naprawa lub wymiana

Additional Information

Kod 437979
Producent APC
Kod producenta BR700G
EAN 731304266792
Strona www http://www.apc.pl

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.