Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC BACK-UPS RS 700VA 120V BR700G

APC BACK-UPS RS 700VA 120V BR700G

Kod: 437979

729,36 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Moc pozorna325 VA
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Komunikacjabrak
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu
 ,Moc wyjś,ciowa 420W / 700 VA ,
 ,Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować, 420W / 0 VA ,
 ,Napię,cie wyjś,ciowe 120V ,
 ,Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,) 50/60Hz +/- 3 Hz ,
 ,Topologia Line Interactive ,
 ,Typ przebiegu Schodkowa aproksymacja sinusiody ,
 ,Gniazda wyjś,ciowe:
 , - (3) NEMA 5-15R (Zasilanie zapasowe)  ,
 , - (3) NEMA 5-15R (Ochrona przeciwprzepię,ciowa)

Na wejś,ciu
 ,Nominalne napię,cie wejś,ciowe 120V ,
 ,Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) ,
 ,Dł,ugoś,ć, przewodu zasilania 1.83 metry ,
 ,Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym 93 - 130V ,
 ,Maksymalny prą,d wejś,ciowy 12A ,
 ,Obcią,ż,enie wył,ą,cznika toru zasilają,cego 15.0 A

Akumulatory i czas podtrzymania
 ,Wstę,pnie zainstalowane baterie 1 ,
 ,Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora 12 godziny ,
 ,Zestaw akumulatoró,w zamiennych RBC17 ,
 ,Iloś,ć, zestawó,w RBC™, 1

Ochrona przed przepię,ciami i filtracja
 ,Znamionowa energia przepię,cia (w dż,ulach) 354 Dż,ule ,
 ,Filtracja Stał,e wielobiegunowe filtrowanie zakł,ó,ceń, : Przepuszczanie przepię,ć, 5% wg IEEE : zerowy czas powstrzymywania przepię,cia : bezzwł,oczny ,
 ,Ochrona linii danych: Network line - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45 connector), Kabel koncentryczny do instalacji CATV/SATV/modemowych/audio-wideo (zł,ą,cze koncentryczne)

Cechy fizyczne
 ,Maksymalna wysokoś,ć, 190.00 mm ,
 ,Maksymalna szerokoś,ć, 91.00 mm ,
 ,Maksymalna gł,ę,bokoś,ć, 310.00 mm ,
 ,Cię,ż,ar netto 7.15 KG ,
 ,Waga przesył,ki 8.00 KG

Parametry ś,rodowiskowe
 ,Ś,rodowisko operacyjne 0 - 40 °,C ,
 ,Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy 0 - 95% ,
 ,Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy 0-3000 metry ,
 ,Temperatura (przechowywanie) -15 - 45 °,C ,
 ,Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie) 0 - 95% ,
 ,Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie) 0-15000 metry ,
 ,Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia 45.00 dBA

Certyfikaty i zgodnoś,ć, z normami
 ,Potwierdzenia zgodnoś,ci ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 klasa B, NOM, TUV, UL 1778 ,
 ,Okres gwarancji 3 lata - naprawa lub wymiana

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 437979
Producent APC
Kod producenta BR700G
EAN 731304266792
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje